Valmennusratkaisu - Mullistus

Mullista ajattelua ja sukella syvälle liiketoiminnan uudistamiseen

Tämä perusteellinen kasvuohjelma synnyttää uudenlaista organisaatiokulttuuria ja sitä kautta parempaa asiakaskokemusta. Osallistujat eivät vain kasva omassa työroolissaan vaan myös aktiivisesti kehittävät sitä.

Mullistuksessa loikataan rohkeasti uusille alueille, haastetaan ja ennen kaikkea keskustellaan. Osallistujat oppivat haistamaan trendejä ja oivaltavat, mistä aineksista seuraavan sukupolven asiakaskokemukset syntyvät.

Mullistuksessa edetään oman valmennusohjelman tahtiin, ja osallistujilla on koko muutosmatkan ajan käytettävissään henkilökohtainen valmentaja. Yhtenä työmenetelmänä voidaan käyttää henkilökohtaista coachausta. Muutosta mitataan osallistujien kehittymistä seuraamalla ja omien treenipäiväkirjojen avulla. Kannustamme ottamaan mukaan mittaamiseen myös asiakkaan, koska yhteistyö tiivistää samalla asiakassuhdetta.

Osallistujat jalkauttavat Mullistuksen opit muuhun organisaatioon. Tuloksena on tehokasta yhteistyötä ja uudistunutta organisaatiokulttuuria, jossa aktiivinen henkilöstö osallistuu ja vaikuttaa työhönsä ja työyhteisöönsä omalla panoksellaan. Yhdessä tehdyn muutoksen vaikutukset heijastuvat asiakkaalle saakka.

Käytyään läpi Mullistuksen henkilöstö pystyy vastaamaan aiempaa paremmin yrityksen, toimintaympäristön ja asiakkaiden vaatimuksiin. Työntekijät hahmottavat kukin oman roolinsa tuloksen tekijänä. Kasvuohjelman tuloksena syntyy näkyviä ja tuntuvia – yllättäviäkin – muutoksia, ja parhaimmillaan kokonaan uutta kulttuuria.

Mullistus sisältää:

  • Oma yhteyshenkilö koko valmennuksen ajan
  • Tavoitteiden määrittely yhdessä kokeneen valmentajan kanssa
  • Suunnittelutapaaminen valmentajien kanssa
  • Asiakashaastattelu
  • Lähtötilanneanalyysi, mittaus ja raportointi
  • 4 valmennuspäivää/workshopia
  • Ohjatut harjoitukset valmennuspäivien välissä
  • 4 valmentajan fasilitoimaa "tilannetta"
  • Valmennuksen aineisto sähköisessä muodossa
  • Arviointikeskustelu 3 kuukauden kuluttua valmennuksen päättymisestä

Alk. 24 900 euroa + alv

Valmennusratkaisu - Mullistus

Kysy lisää valmennusratkaisuistamme!

Sarén, Marko
Marko Sarén 040 568 5084