Johtajuusprofiili – Everything DiSC Work of Leaders (WOL)

Löytyykö johdon yhteinen tahtotila helposti? Ovatko ihmiset sitoutuneita tavoitteisiin? Onnistuuko toteutuksen käytäntöön vienti? Johtajuusprofiilin avulla pystyt mittaamaan johtotiimisi toimintakykyä ja yhteistä tahtotilaa.

Mikä johtajuusprofiili – Everything DiSC Work of Leaders on?

Johtajuusprofiili pohjautuu vuosikymmenten ajan tehtyihin johtajuustutkimuksiin, joiden pohjalta on tunnistettu parhaita johtajuuskäytäntöjä. Johtajuusprofiili peilaa tiimin, kuten johtoryhmän, toimintaa tietokannassa oleviin, tutkitusti parhaisiin, johtamiskäytäntöihin. Vision luominen, sitoutuminen ja toteutuksen varmistaminen ovat organisaation johdon kulmakivet tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilökohtainen johtajuusprofiili kuvaa tapaa toimia vision, sitoutumisen ja toimeenpanon osalta.

Mitä hyötyä johtajuusprofiilista on?
  • Profiili antaa kattavan kuvan johtajan vahvuuksista sekä haasteista. Tuloksien avulla pystyt kehittämään omaa johtajuuttasi entistä tuloksekkaammaksi.
  • Saat työkalun, jolla varmistat johtamisen parhaiden käytäntöjen toteutumisen ja toteuttamisen omassa organisaatiossasi.
  • Varmistat, että tiimisi toimii parhaalla mahdollisella tavalla tuloksen varmistamiseksi.
Kenelle johtajuusprofiili on tarkoitettu?

Johtajuusprofiili on tarkoitettu johtajille, johtoryhmän jäsenille sekä haastavissa esimiestehtävissä toimiville. Tosin kuin vuorovaikutussuhteisiin keskittyvä työyhteisöprofiili (Everything DiSC), johtajuusprofiili keskittyy nimenomaan analysoimaan taipumuksia ja tehokkuutta johtamistilanteissa.

Toteutus:

Aluksi osallistujat vastaavat verkkokyselyyn. Vastauksia verrataan tietokannassa oleviin, parhaiksi havaittuihin johtamiskäytäntöihin. Tulosten pohjalta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen analyysin omista vahvuuksistaan ja kehittymisalueistaan. Tulokset voidaan ajaa myös yhteen, jolloin saadaan hyvä käsitys esimerkiksi johtoryhmän dynamiikasta ja työskentelyn kipukohdista.

Hinta:

Hinta alk. 370 € /hlö + alv. 24%. Sisältää profiilin tulokset sekä tunnin mittaisen palautekeskustelun.

Lataa  johtajuusprofiili – Everything DiSC Work of Leaders -esite

Kysy lisää, suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopiva paketti!