Tuote- ja palvelukehityskoulutus

Kehitä ajatteluasi ja omaksu alan parhaiden asiantuntijoiden ideat, joilla liiketoiminta saadaan tukevaan kasvuun. Rastorin tuote- ja palvelukehityskoulutuksissa kehität innovaatiostasi kaupallisesti kannattavaa.

Tarjoamme käyttöösi laajan ja pitkälle räätälöitävissä olevan koulutus- ja valmennustarjontamme, mittavan asiantuntijaverkostomme sekä paletin kansainvälisesti arvostettuja analyysityökaluja. Kaikki lähtee liiketoiminnan ymmärtämisestä.

Käytännönläheiset ja joustavat valmennuksemme suunnitellaan vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Ammatillisissa tutkinnoissa perustana on henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun, jolla varmistetaan juuri oikeanlainen koulutus koulutettavan taustat, työkokemus ja jo hankittu osaaminen huomioon ottaen. Analyysityökaluillamme kartoitat ja kiteytät työyhteisösi haasteet: mitä voi mitata, sitä voi myös kehittää.

Lyhytkestoiset valmennukset tuovat uusimman ja ajankohtaisimman tiedon käyttöösi tiiviissä paketissa käytännön esimerkkeineen ja työkaluineen. Yrittämisen ja tuotekehityksen laajasti arvostetut tutkinnot tarjoavat laaja-alaisen kokonaiskuvan yrityksen tai sen tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Tutkintomme on mahdollista suorittaa helposti ja joustavasti oman työn ohessa.

Tuote- ja palvelukehityskoulutus

Innovaatioilla nousuun - tuotteista palvelusi tai tuotteesi

Talvitie, Tuomo
Tuomo Talvitie 040 669 4148

Yrittäjyys on palkitsevaa mutta usein myös haasteellista. Yrityksen elinkaaren jokaiseen vaiheeseen ja kaikkiin yrittämisen muotoihin liittyy haasteensa, jotka voi kääntää voitoksi, kunhan perustaa päätöksensä ja toimenpiteensä vankkaan tietoon ja osaamiseen.
Rastorin yrittäjille suunnattu koulutustarjonta ulottuu yrittäjyyden taipaleelle monipuolisesti johdattelevasta yrittäjän ammattitutkinnosta aina yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, joka syventää tietoja ja taitoja muun muassa esimiestyössä ja yrityksen kannattavuuden parantamisessa.