Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto – Elintarvikealan innovatiivinen tuotekehitys ja brändäys

Kehitä, brändää ja tuotteista!

Elintarvikealalle suunniteltu tuotteistamisen koulutuksemme antaa sinulle tarvittavan osaamisen viedä kehityshankkeesi menestyksekkäästi maaliin.

Elintarvikealalle räätälöity käytännönläheinen tuotekehityskoulutus antaa uusia työkaluja hallitun tuotekehityksen toteuttamiseen sekä uutta osaamista tuotteiden brändäykseen ja tuotteistamiseen. Koulutuksessa opitaan myös menetelmät tunnistamaan ja kartoittamaan kuluttajien tarpeita. Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita yrityksen tuotteen kehittämiseen.

Koulutus on suunnattu erilaisissa elintarviketeollisuuden tehtävissä työskenteleville, mm. tuotekehitys, markkinointi ja tuoteryhmät. Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työn ohessa ja osana omaa päivittäistä työtä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Rastorin, Makeryn ja Kamonin kanssa. Kouluttajina toimivat elintarvikealan kokeneet asiantuntijat.

Sisältö

Koulutuksessa syvennytään mm. seuraaviin aiheisiin:

  • Elintarvikealan trendit ja innovoinnin perusteet
  • Erottautumistekijät, strategiset valinnat ja liiketoimintamallit
  • Tuotekehitysprosessit
  • Ketterä kehitys elintarvikealalla
  • Asiakaslähtöinen kehittäminen ja kuluttajien osallistaminen
  • Brändin rakentaminen
  • Tuotteistaminen ja lanseeraus

Koulutus sisältää 13 käytännönläheistä koulutuspäivää, etätehtäviä ja työssäoppimista. Koulutukseen sisältyy myös asiakaskohtaista konsultaatiota tuotteen kuluttajatestaamisesta (2h). Koulutuksen aikana suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 3 900 €. Valtion tukemia paikkoja on rajoitetusti. Ilman valtion tukea hinta on 6 800 €. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.