Elintarvikealan innovatiivinen tuotekehitys ja brändäys – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kehitä, brändää ja tuotteista!

Elintarvikealalla tuotteistamisella ja brändäyksellä on suuri merkitys. Kun tuotekehitystä tehdään ammattimaisesti, elintarvikkeella on hyvät mahdollisuudet päätyä kuluttajan ostoskoriin.

Tässä koulutuksessa opit tekemään strategisia valintoja ja erottumaan kilpailijoista, mikä on tärkeä lähtökohta tuotekehitystyölle. Saat näkökulmia sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla pärjäämiseen. Kokeneet asiantuntijat johdattelevat myös pakkaussuunnittelun, kustannustehokkaan markkinoinnin ja tuotelanseerauksen pariin. Innostavien koulutuspäivien teemoja ovat:

  • Johdanto tuote- ja palvelukehitystyöhön
  • Elintarvikealan trendit
  • Erottautumistekijät, strategiset valinnat ja liiketoimintamallit
  • Tehokas tuotekehitysprosessi
  • Kotimaiset ja ulkomaiset markkinat
  • Sisäänmyynnin vaatimukset ja kohdemarkkinan valinta
  • Brändin rakentaminen
  • Valmistus ja tuotannollistaminen
  • Kustannustehokas markkinointi
  • Tuotteen lanseeraus

Lähiopetuspäivillä pääset mukaan mielenkiintoisiin keskusteluihin näistä ja monista muista aiheista. Verkostoituminen kollegojen kanssa tuo uusia ajatuksia opiskeluun.

Koulutus on tarkoitettu erilaisissa elintarviketeollisuuden tehtävissä toimiville, kuten tuotekehityksen, markkinoinnin tai tuoteryhmien parissa työskenteleville. Rastor toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Foodwestin ja Kamonin kanssa.

Tutkinto

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää ja kahden tunnin yrityskohtaisen konsultoinnin. Opittua sovelletaan suoraan työssä tehtävään kehityshankkeeseen. Koulutus kestää yhden vuoden. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 3 900 €. Valtion tukemia paikkoja on rajoitetusti. Hinta ilman valtion tukea on 6 800 €. Hinta sisältää monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin.

Elintarvikealan innovatiivinen tuotekehitys ja brändäys – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -esite