Rastorin tarina

Rastor on perinteikäs, suomalainen, voittoa tavoittelematon koulutus- ja valmennusyritys. Teemme työtä suomalaisen osaamisen kehittämiseksi laajalla rintamalla. Alla muutamia merkkipaaluja.

Teollisuuden Työteholiitto

Teollisuuden Työteholiitto ry RASTOR perustettiin vuonna 1942 Suomen Teollisuusliiton 
aloitteesta ja yhteisymmärryksessä Päämajan kanssa palvelemaan sotateollisuuden tuotannon lisäämispyrkimyksiä. Sodan jälkeinen kehitys muutti sen vuonna 1950 Oy Rastor Ab:ksi.

Tietomies mukaan

Uuden yritysmuodon perusajatus oli luotu jo silloin, kun Työteholiitto, Puunjalostusteollisuuden 
Keskusliitto, Teollisuusliitto sekä Työnantajain Keskusliitto ostivat
 ensiksi mainitun aloitteesta vuonna 1947 Oy Teknillinen Kirjeoppilaitos 
TIETOMIEHEN osakekannan. Tämän oppilaitoksen tarkoituksena oli teollisuuden
 alemman toimihenkilöstön työnjohtajien peruskouluttaminen kotiopiskeluna.

Opiskelijoiden itsensä tai heidän työnantajiensa edellytettiin vastaavan oppilaitoksen 
tarjoamien palvelusten kustannuksista.
 Rastorin ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Teollisuuden Työteholiiton 
entinen koulutuspäällikkö ja Tietomies Oy:n toimitusjohtaja Leo Ilmari Suurla, joka 
aikaisemmin oli toiminut mm. Hetekan konepajan teknillisenä johtajana. Professorin
 arvonimen Suurla sai vuonna 1976 ja hän toimi Rastorin toimitusjohtajana eläkkeelle 
jäämiseensä saakka vuonna 1977.

Liikkeenjohdon konsultointi kasvaa

Kotimaista liikkeenjohdon konsultoinnin osaamista vahvistettiin Suurlan aikana 
perustamalla yhdessä H. B. Maynard and Company, Inc.:n kanssa v. 1968 Oy Mec-
Rastor Ab. Suurla oli myös LJK-Liikkeenjohdon konsultit ry:n perustaja ja kunniajäsen.

Rastor perusti vuonna 1963 rakennuttajakonsultointiin erikoistuneen Terasto Oy:n, 
joka päätyi myöhemmin EKONO-yhtymään ja sitä kautta 90-luvulla osaksi Jaakko 
Pöyry -konsernia. Rastorin julkaisutoiminta kehittyi 50-luvulta lähtien merkittävästi Kehittyvä Yritys ja 
Yritystalous -lehtien myötä.

Suomen Markkinatiedot perustetaan

Markkinatutkimustoiminnan Rastor käynnisti perustamalla Suomen Markkinatiedot Oy:n. 
Tämän yrityksen toiminta muuttui täysin 70-luvulla ja sen uudeksi nimeksi tuli 
Rakennusalan projektitiedosto. Se myytiin ruotsalaiselle osakkaalleen 80-luvun alussa.

Rastorin toiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin dipl.ins., KTM Ilpo Linko vuonna 1977. 
Linkon aikana erityisesti yrityskohtainen valmennustoiminta laajeni 
merkittävästi yhteistyössä amerikkalaisten Kepner Tregoe Inc., Wilson Learning Inc. 
ja Xerox Learning Inc. -yhtiöiden kanssa. Vuonna 1978 Rastor osti amerikkalaiselta H. B. Maynard and Company, Inc.:ltä sen omistamat Oy Mec-Rastor Ab:n 
osakkeet. Rastor käynnisti myös toimistotarvikkeiden, atk-laitteiden ja varusteiden 
maahantuonnin, valmistuksen ja myynnin (Micronic, Bindomatic). Tämä liiketoiminta 
myytiin Pitney Bowes Oy:lle vuonna 1997.

Julkaisutoiminta ja liikkeenjohdon kirjallisuuden kustantaminen kasvoivat 
voimakkaasti 80-luvulla. Rastor julkaisi mm. Thomas Petersin ja Robert Watermanin 
maailmalla eniten myydyn liikkeenjohdon kirjan "In Search for Excellence" suomeksi.

Omat toimitilat hankittiin Wavulinintie 3:sta 80-luvun alkupuolella ja 
RastorCenter -koulutuskeskukseen siirryttiin 90-luvun alussa.

Mec-Rastor MBO-kaupalla myyntiin

Rastor myi Oy Mec-Rastor Ab:n sen toimivalle johdolle 90-luvun vaihteessa. 
Rastoriin kuuluva valtakunnallinen erikoisoppilaitos Tietomies panosti 90-luvun 
alkupuolella voimakkaasti monimuotokoulutuksen kehittämiseen ja 
informaatiotekniikan opetukseen ja tämän avulla yrityksen liiketoiminta kääntyi 
uuteen nousuun.

1990-luvun puolivälissä Rastor perusti yhdessä amerikkalaisen Data Dimensions 
Internationalin kanssa Millennium Scandinavia Oy:n vuosituhannen vaihteessa 
uhkaavan Y2K-ongelman ratkaisemiseksi. Rastor konsultoi monia kotimaisia ja 
kansainvälisiä yrityksiä varautumaan tähän koko maailmaa koskettaneeseen riskiin.

Rastorin kolmanneksi toimitusjohtajaksi nimitettiin VTK Henri Juva vuonna 1996 ja 
hän toimi Rastorin toimitusjohtajana vuoden 1999 loppuun saakka. Hänen aikanaan 
erityisesti monimuotokoulutus laajeni merkittävästi, kun yhteiskunta monin tavoin 
lisäsi panostustaan aikuiskoulutukseen ja sen kehittämiseen.

Rastor 2000-luvulla

Rastorin liikevaihto ja ennen kaikkea tulos kääntyivät merkittävään kasvuun vuonna 
2000. Rastorin neljäntenä toimitusjohtajana toimi DI Yrjö Junkkari 2000-2005. 
1.9.2006 lähtien Rastorin toimitusjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja oli Juha Kurkinen. Rastorin omistuspohja muuttui vuoden 2004 alussa, kun hallituksen puheenjohtaja 
Juha Kurkinen hankki omistukseensa enemmistön Rastorin osakkeista ja Helsingin 
kauppakamari tuli toiseksi suureksi omistajaksi.

Mecrastorin uudelleensyntyminen

Suomen yksi tunnetuimmista konsulttiyrityksistä Mecrastor koki uudelleensyntymisen vuonna 2015.  Mecrastor tarjoaa vankalla kokemuksella konkreettisia ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin ja täydentäen Rastorin tarjontaa. Monipuolisten arviointityökalujen ja konsultoinnin avulla löydetään jutun juoni ― valmennuksissa päästetään innovatiivisuus irti. Mecrastorin verkkosivut löydät osoitteesta www.mecrastor.fi.

Rastor ja Markkinointi-instituutti yhteistyöhön 2015

Toukokuussa 2015 tunnetut aikuiskouluttajat Rastor ja Markkinointi-instituutti, www.markinst.fi, yhdistivät voimansa muodostaen Suomeen yli 20 Meuroa liikevaihtoa ja yli 160 työntekijää käsittävän koulutusyhteenliittymän. Yhteenliittymän tuloksena syntyy merkittävä valtakunnallinen aikuiskouluttaja vastaamaan yhä paremmin suomalaisen työelämän tarpeisiin. Tavoitteena on rakentaa Suomen paras valtakunnallinen aikuiskouluttaja asiakastuloksilla ja -tyytyväisyydellä mitattuna. 2017 konserni sai yhteisen johtoryhmän, jonka toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi valittiin Toni Berkowits. Syksyllä 2017 pääkaupunkiseudun yksiköt muuttivat nykyaikaisiin yhteisiin tiloihin Espoon Tapiolaan. Samaan konserniin kuuluu myös Kasvutoimisto Kairos.

Rastorin tarina

Suomalainen osaaminen on huippua. Me rastorilaiset olemme ylpeitä voidessamme kehittää osaamista vielä paremmaksi.

Miettinen, Kirsti
Kirsti Miettinen 050 384 1762