Arvot

Autamme asiakkaitamme vapauttamaan koko potentiaalinsa valmentamalla ihmisiä ja yrityksiä kohti vaikuttavaa kasvua.

Rastorin arvot

  • asiakkuuslähtöisyys
  • yhteisöllisyys
  • verkostoituminen
  • jatkuva kehittyminen

Asiakkuuslähtöisyys merkitsee sitä, että kaikkien valmennusten ja koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään tavoitteiden täyttymiseen niin opiskelijan henkilökohtaisella tasolla kuin organisaation tasolla. Asiakkuuslähtöisyys toteutuu opiskelijan ja organisaation osaamisen nykytilanteen ja tarpeiden huolellisella kartoituksella ja analysoinnilla ja niiden perusteella räätälöityjen oppimispolkujen ja asiakasratkaisujen avulla. Vahvaa työelämälähtöisyys on Rastorin asiakkuuslähtöisyyden vankka perusta.

Yhteisöllisyys merkitsee Rastorissa yhteisöllisten menetelmien ja mallien suosimista. Koulutusta ja valmennusta suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään yhteisöllisillä menetelmillä, oman organisaation osaamista, asiantuntijaverkostoa ja kumppaneita laaja-alaisesti hyödyntäen. Niin omassa toiminnassa kuin asiakasratkaisuissa korostetaan osaamisen, tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista.

Rastorin toimintamalli perustuu vahvaan verkostoitumiseen: kouluttajat ja asiantuntijat muodostavat keskeisen osaamisverkoston, jota täydentävät erilaiset työelämäverkostot. Työelämälähtöisyys korostuu Rastorin verkostoitumisessa mm. yrittäjäjärjestöjen, työnantajajärjestöjen, TE- ja ELY-keskusten sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteistyötä oppisopimustoimistojen kanssa tehdään kiinteästi.

Jatkuva kehittyminen merkitsee Rastorissa:

  • Oman henkilöstön ja osaamisverkoston osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti
  • Vankkaa ammatillisen tutkintotoiminnan ja tutkintojen perusteiden osaamista
  • Pedagogisen, koulutus- ja valmennusosaamisen ”aallonharjalla” pysymistä
  • Uusien osaamisratkaisujen hyödyntämistä
  • Osaamisverkoston osaamisen ja verkostosta tulevien kehitysideoiden aktiivista hyödyntämistä
  • Uusien valmennus- ja koulutuskonseptien kehittämistä moderneja oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen

Rastorin missio

Yksilöasiakkaillemme tehtävämme on tuottaa elämän suuntaa muuttavia oppimiskokemuksia.

Organisaatioasiakkaillemme tehtävämme on vauhdittaa tavoitteisiin pääsyä osaamista ja työtä uudistamalla.

Rastorin visio

Suomen paras osaamisen ja työn kehittäjä.

Arvot

Kysy lisää myös strategiastamme!

Miettinen, Kirsti
Kirsti Miettinen 050 384 1762