Maksu- ja peruutusehdot

Opetus-ja kulttuuriministeriön osittain rahoittama ammatillinen lisäkoulutus (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot)

Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamassa ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden eli opiskelijamaksun.

Opiskelijamaksu sisältää monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin.

Opiskelijamaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen lasku osoitetaan ja lähetetään opiskelijalle. Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelijamaksun palautukseen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijamaksut ovat arvolisäverottomia.

Muut koulutukset (esim. Työteknikon koulutusohjelma)

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Laskutukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä laskutus@rastor.fi.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.

Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, ellei kyseisen koulutuksen sisältötiedoissa ole toisin mainittu.

Koulutuksen peruutus tai muutos

Opiskelijamaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Laskutukseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä laskutus@rastor.fi.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.

Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, ellei kyseisen koulutuksen sisältötiedoissa ole toisin mainittu. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijamaksut ovat arvolisäverottomia.

Koulutuksen järjestäjä pidättää itselleen oikeuden jättää toteuttamatta koulutuksen, jos osallistujamäärän katsotaan jäävän liian vähäiseksi. Koulutuksen peruuttamisesta tiedotetaan opiskelijaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Maksettu koulutusmaksu palautetaan asiakkaalle tai vaihtoehtoisesti asiakas voi valita tilalle toisen samanhintaisen koulutuksen. Koulutuksen järjestäjällä on oikeus myös tehdä muutoksia koulutuksen sisältöön mukaan lukien kouluttajan vaihtaminen.