Opiskelu Rastorilla

Sekä tutkimukset että käytännön esimerkit ovat jo vuosien ajan osoittaneet, että organisaatiot, jotka kehittyvät ja kehittävät osaamistaan ja toimintaansa, voivat hyvin ja menestyvät.

Hyvässä työyhteisössä osataan hyödyntää yksilön osaamista siten, että sekä henkilön omat odotukset että organisaation kehitystavoitteet täyttyvät.

Kohti liiketoiminnan tavoitteita

Organisaation osaamisen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ei ole pikatietä eikä yleispätevää reseptiä. Työyhteisöä, toimintatapoja ja osaamista kehitetään kuitenkin parhaimmillaan kokonaisuutena edeten suunnitelmallisesti kohti yhteisiä liiketoiminnan  tavoitteita.

Yhä useampi organisaatio on asiantuntijayhteisö, jonka kilpailuetu perustuu osaamiseen ja ennen kaikkea siihen, kuinka osaamista pystytään hyödyntämään ja kehittämään. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat siten keskeinen osa organisaation strategiaa.

Tarjoamme organisaatioille sekä kokonaiskonsepteja osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen että henkilökohtaisesti suunniteltuja ja ohjattuja yksilötason kehitysohjelmia. Tarvittaessa lähdemme liikkeelle työyhteisön osaamista koskevasta kokonaiskartoituksesta. Sen pohjalta laadimme yhdessä asiakasorganisaation kanssa sen liiketoiminnallisia ja kehitystavoitteita vastaavat osaamisen ja työyhteisön kehittämisen toimintamallit ja ohjelmat.

Kaikki alkavat koulutukset >>

Opiskelu Rastorilla

Opiskelu Rastorilla on monimuotoista ja aina räätälöityä

Miettinen, Kirsti
Kirsti Miettinen 050 384 1762