Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. 

Oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (oppisopimus). Myös yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään.


Lähde: Suomen Yrittäjät

Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä ne käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun osaamisen ja tässä otetaan huomioon aikaisempi osaaminen, motivaatio ja elämäntilanne sekä työnantajan tarpeet.

Lue lisää oppisopimuksesta: www.oppisopimus.fi >>
Työpaikkaohjaajalle ja työnantajalle hyödyllistä tietoa ohjauksesta: www.ohjaan.fi >>

Rastorin järjestämiä ammatillisia tutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, voi suorittaa oppisopimuksella. Tutustu koulutuksiimme ja kysy lisää yhteyshenkilöiltä!

Oppisopimuskoulutus

Kerron mielelläni lisää.

Selkinen, Marjo
Marjo Selkinen 040 547 4731