Yrkesexamen för arbete som teamledare

Lär dig att göra ett framgångsrikt arbete som teamledare och motivera ditt team i det dagliga arbetet. Yrkesexamen för arbete som teamledare är en av Utbildningsstyrelsen godkänd officiell examen.

En bra teamledare skapar en välmående arbetsgemenskap. Under utbildningen får du bred insikt i teamledarens arbete. Du lär dig handleda dina teammedlemmar och planera teamets arbete och växer i din uppgift. Efter utbildningen känner du till de lagstadgade rättigheterna och skyldigheterna gällande teamets kompetens, arbetsfördelning och uppgifter på ett sätt som stöder organisationens strategi.

Yrkesexamen för arbete som teamledare är en examen som uppskattas på arbetsmarknaden. Utbildningen skräddarsys på basen av ditt tidigare kunnande och dina egna målsättningar. Vid planeringen av studiernas innehåll kan du ta i beaktande önskemål och behov från arbetsgivarens sida. Du får personlig handledning i dina studier och i avläggande av examen av din handledare på Rastor.

Yrkesexamen för arbete som teamledare lämpar sig för personer som nyligen blivit förmän, teamledare eller experter med ansvarsuppgifter inom ett visst område.

PRIS:

Utbildningens pris med statsfinansiering: 940 euro

Fråga även om läroavtalsplatser!