Asiakkaidemme kokemuksia

Työhyvinvointi lähtee sujuvista työprosesseista

– Olin pohtinut työhyvinvointia paljon johtamisen näkökulmasta. Rastorin Työhyvinvoinnin asiantuntija -valmennus vaikutti mielenkiintoiselta ja mittasuhteiltaan sopivalta koulutukselta, Lähde kertoo.  – Yrityksemme tuottaa psykiatrisia lastensuojelupalveluita. Työssämme kohtaamme hyvin haastavissakin elämäntilanteissa olevia asiakkaita heidän elämänkriiseissään. Tällaisessa kriisilähtöisessä ja vuorovaikutteisessa työssä oman jaksamisen merkitys korostuu. Voimme tehdä hyvää asiakastyötä vain, mikäli olemme itse kunnossa.

Koulutus täytti Lähteen odotukset hyvin:

– Parasta koulutuksessa oli sen tarjoama kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnin kentästä kaikessa laajuudessaan. Pystyin ikään kuin piirtämään itselleni kartan siitä, mitkä asiat ylipäätään ovat minun vastuullani ja mihin asioihin voin lähteä hakemaan ratkaisuja. Luennoitsijat olivat todella hyviä ja sain paljon uusia näkökulmia työhöni. Oli myös mielenkiintoista vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia eri alojen ihmisten kanssa.

Koulutus herätteli myös strategiatyöhön.

– Olemme nimenneet tämän vuoden työhyvinvoinnin strategian kehittämisen vuodeksi. Tavoitteena on luodata syvällisesti sitä, kuinka hyvin yrityksemme nykyiset rakenteet ja työnjako tukevat työn tekemistä.

– Uskon yhä vahvemmin siihen, että kaikkien työhyvinvointia lisäävien toimenpiteiden tulisi tukea työn tekemistä. Työstä irrallaan olevat teot ovat ihan mukavia, mutta eivät poista mahdollista problematiikkaa työnteon arjesta. Aito vaikuttavuus lähtee siitä, että tunnistaa, minkälaista työ yksikössä todella on ja pohtii, miten se saadaan toimivaksi. Avoin keskustelu tavoitteista ja niihin pääsemisestä on tässä suhteessa avainasemassa.

Rastor saa Lähteeltä kiitosta muun muassa koulutuksen organisoinnista.

– Rastorin ehdottomana etuna moneen muuhun koulutusyhtiöön verrattuna on napakka eteenpäin viemisen ote; sitä ikään kuin tulee tukevasti kiinnitetyksi liikkuvaan junaan. Saimme esimerkiksi kunkin koulutuspäivän ennakkomateriaalit ja tavoitteet sähköpostiin hyvissä ajoin. Näin oli kaiken aikaa selvää, mihin tähdätään ja miten sinne päästään.

Pienkoti Aura Oy on lastensuojelupalveluita tuottava yritys Jyväskylässä. Auralla on kolme pienkotia, Aura, Aisa ja Aalto, avopalveluyksikkö Alva sekä kaksi nuorten itsenäistymiskotia, Alkula ja Aava. Toiminnassa korostuu kasvatuksellisen näkökulman lisäksi hoidollinen ja terapeuttinen lähestymistapa.