Asiakkaidemme kokemuksia

Meyerin Turun telakalla uskotaan koulutuksiin ”Osaavia työnjohtajia tarvitaan aina”

Työnjohtajan työnkuva ja vastuualueet ovat muuttuneet monella alalla. Luontainen kyky olla esimies ei enää riitä, vaan tarvitaan laaja-alaista johtamiseen, kannattavuuteen, asiakkaisiin, henkilöstöön ja prosesseihin liittyvää osaamista.

– Kehityskeskustelussa entisen esimieheni Mira Kolhin kanssa totesimme, että minulla on halu opiskella ja telakalla omalla osastollani oli tarve työnjohtajalle. Kolhi on toiminut alusta asti mentorina. Kypäräni väri vaihtui keltaisesta pomon valkoiseksi heti, kun koulutus alkoi, kertoo Fälden.

Osaamisen karttuessa rooli esimiehenä kasvaa

Työteknikon koulutuksen aloittanut, yhdeksän vuotta Meyerilla hitsaajana toiminut Fälden suorittaa prosessijohtamisen ammattilinjaa. Myös tekniikan erikoisammattitutkinto sisältyy pakettiin. Logomon ja Turun ammattikorkeakoulun tiloissa pidettävien koulutuspäivien lisäksi oppiminen tapahtuu työpaikalla, tuttujen ihmisten kanssa.

– Tämä on aikuiselle myös taloudellisesti vaivaton tie uusille urille, kun ei tarvitse lähteä täysipäiväisesti muualle opiskelemaan. Olen oppisopimuksella ja saan palkan myös koulutuspäivistä. Alle parissa vuodessa olisi tarkoitus valmistua. Vaikka koulutus on vasta alussa, opittavaa on tullut eteen paljon. Uudessa pestissään työnjohtajana Fälden työskentelee alihankkijoiden kanssa, pääosin englanninkielellä. Pelkästään ammattisanaston
opettelussa on omat haasteensa.

– Opettelen työhön liittyviä tietokoneohjelmia, kuten piirustusohjelman käyttöä tai tuntien kuittausta. Koulutukseen liittyviä työsuoritteita ei ole tarvinnut erikseen etsiä, ja polku on mietitty minulle pitkälti valmiiksi, kertoo Mikko Fälden.

– Koen kuitenkin päässeeni helposti koulutukseen sisälle. Työnjohtajan kyvyt kehittyvät työn ohessa lähes omalla painollaan ja motivaationi myös iltaopintoihin sekä kotitehtäviin on korkea.

40 vuotta eikä suotta

Työteknikon koulutusohjelma on vaivaton tapa kehittää omaa työuraa ja kasvattaa omaa ammatti-identiteettiä. Koulutus voidaan työpaikalla kanavoida juuri niihin työtehtäviin, joissa oppeja voi parhaiten hyödyntää.

– Koulutus on yrityksillekin järkevä, koska he saavat käyttöönsä sitoutuneen ammattilaisen, jolle työ ja ihmiset ovat jo tuttuja. Uskon, että ihminen on valmis antamaan itsestään aika paljon firmalle, kun saa tällaisen koulutuksen.

Meyerin Turun telakalla Työteknikon koulutusohjelmaa on hyödynnetty jo vuosikymmeniä. Koulutus on 40-vuotisen matkan aikana pysynyt ajan hengessä ja sisältöjä tuotetaan toivotuimpien teemojen joukosta.

– Koulutettavien joukossa on niin yrittäjiä, palkansaajia kuin työnjohtajia. Vaikka olisi entuudestaan esimiesasemassa, hyvällä koulutuksella voi oppia vielä paremmaksi, tuumii Fälden. Käytännönläheisiä koulutuksia järjestetään 15 paikkakunnalla, ja niiden suositteluprosentti on yli 90 %. Tieto järkevästä tavasta edetä uralla kulkee suusta suuhun, työkaverilta toiselle.

– Sanoisin, että kannattaa olla jo vähän työkokemusta takana ennen Työteknikon koulutuksen aloittamista. Suosittelen kuitenkin koulutusta kenelle tahansa, joka on kiinnostunut kehittämään itseään. Tämä ei vaadi kuin hiukan sitoutumista.

Teksti: Ninna Tuhkio
Kuva: Mika Okko

Tutustu Työteknikon koulutusohjelmaan >>

Alkuperäinen juttu Rastories-lehdessämme 2/17.