Asiakkaidemme kokemuksia

Koulutuksen anti linkittyi päivittäiseen työhön

Helaform Oy:n kotimaan myynnissä toimiva Petri Asikainen kaipasi lisää varmuutta myyntitilanteisiin ja omaan tekemiseensä. Myynnin ammattitutkinto kehitti hänen taitonsa aivan uudelle tasolle.
– Koulutus oli sisällöllisesti ja ajallisesti lähes täydellinen paketti, joka soveltui minulle täsmälleen, kiittää Asikainen.

Eräänä päivänä liukuovijärjestelmiä valmistavan Helaformin toimitusjohtaja Tiia Lahtisen puhelin soi.

– Puhelu oli yksi parhaita, mitä olen vastaanottanut. Petri Asikainen kysyi meiltä harjoittelupaikkaa ja vaikka sellaista ei ollut tarjolla, halusin haastatella häntä, kertoo Lahtinen.

Yrityksen kotimaan myynnissä nyt jo pari vuotta toiminut Asikainen vaihtoi uuden työpaikan myötä myös alaa. Hän omaksui Helaformin yrityskulttuurin ja tuotteet nopeasti. Idea teknisen alan myyjille suunnatusta koulutuksesta heräsi Rastorin mainoskirjeestä.

– Myyntikokemuksen puute näkyi pienenä epävarmuutena asiakkaan kohtaamisessa. Olen erittäin tyytyväinen koulutukseen jo pelkästään siksi, että Petri kokee saaneensa sen mitä lähdettiin hakemaan, Lahtinen toteaa.

Teknisen alan myyjille suunnattu tutkinto

Helaform valmistaa liukuovilaitteistoja yhtä lailla parinkymmenen kilon sisäovia kuin parin tonnin teollisuusovia varten. Vienti vetää, ja vilkastuneen asuntorakentamisen myötä kevyiden ovien järjestelmät ovat kotimaassa kysyttyjä. Asikaisen suorittaman myynnin ammattitutkinnon myötä yritykseen syntyi uusia, hyviä käytäntöjä.

– Eri aihealueisiin perehtyneet asiantuntijat, yhteiset keskustelut ja asioiden pohtiminen oman työn kannalta olivat Rastorin koulutuksen parasta antia. Myös käytännönläheisyys ja etätehtävien linkittäminen yritykseen tukevat osaltaan myyntityötä, toteaa Asikainen.

– Petri sai Rastorilta erityiskiitosta tekemistään materiaaleista, joita hyödynnämme täällä ihan arjessa sekä esimerkiksi uusien myyjien perehdyttämisessä, sanoo Lahtinen.

Myynnin ammattitutkinnossa käydään läpi myyntitilanteita, erilaisia strategioita, tuotteistamista, ostajan näkökulmaa, oman työn johtamista ja paljon muuta. Erityisen hyödyllisenä Asikainen kokee eri asiakastyylien tunnistamisen DISC-analyysin avulla.

– Olin kuullut DISC-profiilista aiemminkin, mutta koulutus toi siihen paljon uutta. Asiat eivät siirry omaan arkeen itsekseen, vaan vaativat paljon pohdiskelua ja työtä. Sain paljon eväitä siihen, mikä on tehokkain tapa edetä eri asioissa.

Koulutus oli sisällöllisesti ja ajallisesti lähes täydellinen paketti, joka soveltui minulle täsmälleen, kiittää Asikainen.
Oppisopimuksella, työn ohessa

Teknisen alan myyjille suunnatun ammattitutkinnon suorittamiseen kuluu reilu vuosi. Rastorin toimipisteissä pidetään kymmenkunta parin päivän koulutusta ja muuten oppiminen tapahtuu työympäristössä ja etätehtävien kautta.

– Tiia toimi työpaikkaohjaajani. Jonkun verran vapaa-aika tämä otti, mutta suosittelen koulutusta kaikille, jotka ovat myyntityötä aloittamassa tai jo aloittaneet, Asikainen sanoo.

Helaform haki tutkinnon rahoittamiseksi oppisopimusta, jolloin tutkinto on käytännössä lähes maksuton. Talon sisällä ollaan siirtämässä kotimaan myyntiin toinenkin koulutettava, joka aloittaa Rastorin tutkinnon todennäköisesti seuraavana syksynä.

­– Olen toimitusjohtajana oppinut sen, että henkilökunnan kouluttaminen on suuri motivaattori. Omassa työssä kehittyminen on sekä työnantajalle että työntekijälle iso plussa, kiteyttää Lahtinen.

Helaform Oy on vuonna 1983 perustettu perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa liukuovijärjestelmiä kuluttajien ja teollisuuden jokapäiväiseen käyttöön. Yrityksellä on 450 jälleenmyyjää ja n. 50 % tuotteista menee vientiin. Vuonna 2017 Helsingissä toimivan Helaformin liikevaihto oli n. 2,7 miljoonaa euroa.
Lue lisää: helaform.com

Lue lisää teknisen myynnin  koulutuksesta >>