Asiakkaidemme kokemuksia

Kokemuksia lähiesimiestyön ammattitutkinnosta

Ensin harppaus Aurajoen ja Saaristomeren aalloille, siitä eteenpäin valtamerelle ja ympäri maailman kohti globaaleja markkinoita. Ursuk Oy, sukellus- ja pelastuskuivapukujen valmistaja, sukellustarvikkeiden maahantuoja ja tukkukauppa, on kasvanut vauhdilla 50 vuoden aikana. Miten työntekijät ovat pysyneet menossa mukana?

– Ursuk on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvattanut liikevaihtonsa 5 miljoonasta 15 miljoonaan ja lisännyt vientiä huomattavasti. Liiketoiminnan kehittyessä on pidetty huolta myös työntekijöiden sisäisestä kasvusta, toimitusjohtaja Ville Rantala kertoo.

Ursukilla katsottiin tarpeelliseksi tuotannon tehostaminen. Tehokkuutta ei kuitenkaan haluttu luoda kestämättömästi siten, että työntekijät joutuvat joustamaan tai tekemään ylitöitä. Aloitettiin tuotannon VIP-projekti (very important production), johon otettiin osaksi Rastorin ja Stara Consultingin yhteistyössä toteuttama, räätälöity lähiesimiestyön ammattitutkinto.

– Koulutuksen kautta potentiaaliset avainhenkilömme saavat työkaluja päivittäiseen tekemiseen ja ajatusmaailman terävöittämiseen. Tavoitteenamme on saada työntekijät itse keksimään ratkaisuja kokemiinsa epäkohtiin tai ongelmiin, Ursuk Oy:n talous- ja henkilöstöpäällikkö Heidi Sarmas kuvailee.

Työntekijöihin panostaminen näkyy hyvänä henkenä työpaikalla. Osalla työntekijöistä on takana pitkiä työuria, jopa 30–40 vuotta.

Koko jutun voit lukea Rastories -lehtemme 1/2017 numerosta.

Lisätietoja lähiesimiestyön ammattitutkinnosta >>