Asiakkaidemme kokemuksia

Kiinteistötekniikkayrityksen kasvun virtalähteenä koulutus

Kiinteistötekniikan palveluita tarjoavassa Nuotekissa näytettiin mielellään vihreää valoa Pekkarisen koulutukselle, josta koko organisaatio hyötyikin monella tavalla. Koulutus vahvisti Pekkarisen esimiesosaamista, ja urapolku Nuotekissa vei askel askeleelta koko Itä-Suomen aluepäälliköksi.

– Olen sellainen luonne, että jos en olisi kokenut koulutusta hyväksi ja tarpeelliseksi, en olisi ensimmäisen päivän jälkeen jatkanut. Kouluttautuminen on erittäin tärkeää, mutta omaan kehitystyöhön pitää osata valita oikeat teemat ja tekijät, Pekkarinen korostaa.

Projektien, tiimin ja itsensä johtamista

Ville Pekkarisella oli valtava halu kehittyä ja selvä suunnitelma. Työteknikon koulutus ja tekniikan erikoisammattitutkinto voittivat selkeästi esimerkiksi insinööriopinnot, sillä niiden vuoksi työntekoa ei tarvitsisi keskeyttää. Oppiminen tapahtuu työtä tehdessä.

– Toimin jo aloittaessani sähkötyön johtajana ja halusin vahvistaa henkilöstöjohtamisen taitojani sekä oppia hallitsemaan paremmin omaa ajankäyttöäni. Sainkin toimivia vinkkejä. Erityisen hyödyllistä oli käsitellä haastavia tilanteita, joissa pitää puuttua negatiivisiin asioihin. Ristiriitatilanteiden purkuun kannattaa tarttua välittömästi, rohkealla ja rehellisellä otteella, Pekkarinen kertoo oppimastaan.

Perinteisten johtajien kausi on Ville Pekkarisen mielestä tullut loppuunsa. Ihmiset eivät toimi taustalta käskemällä vaan tavoitteet saavutetaan parhaiten, kun johtaja on mukana täydellä sydämellä.

–Itse olen työstäni ja työssäni aidosti kiinnostunut, ja uskon, että innostukseni tarttuu muihinkin. Arvostin myös Rastorissa sitä, että heistä näkyi samanlainen tekemisen palo. Positiivinen ilmapiiri vaatii tahtoa ja panostusta, negatiivisen kierteen saa aikaan helpommin.

Erityisen hyödyllistä oli käsitellä haastavia tilanteita, joissa pitää puuttua negatiivisiin asioihin.
Työkaluja koko yritykselle

Nuotek suunnittelee ja toteuttaa sähkö- ja LVIA-projekteja ympäri Suomea. Nuotekin eri toimipisteistä on osallistuttu aktiivisesti Rastorin työteknikkokoulutuksiin, mikä on vienyt eteenpäin koko yrityksen prosesseja.

– Kehitin opiskelutyönä projektikansiota, jossa on yleiset ohjeet kaikkien Nuotekin projektien hoitamiseen. Tällä hetkellä olen mukana hiomassa toiminnanohjausjärjestelmää sekä muutenkin luotaamassa yrityksen tulevaisuutta, sillä toimin johtoryhmän jäsenenä.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Nuotekin liikevaihdon kasvu on ollut kahdessa vuodessa yli 100 %. Itä-Suomen osasto on yltänyt vastaavaan nousuun kuluneen vuoden aikana. Näihin tuloksiin on vaikuttanut osaltaan koulutettu ja sitoutunut henkilöstö.

– Olemme jo merkittävä toimija alueellamme ja tavoitteena on yhä kasvaa. Henkilökohtaisena tavoitteenani on kasvattaa edelleen omia taitojani. Seuraavaksi panostan kielten opiskeluun, Pekkarinen kertoo jatkosta.

Tutustu Työteknikon koulutusohjelmaan >>

Teksti: Henna Borisoff
Kuvat: Jesse Karjalainen