Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille

Turvaa tilitoimistosi menestys myös tulevaisuudessa.

Suorittavasta kirjanpitotyöstä konsultoivaan asiantuntijatyöhön – sinustako liikkeenjohdon oikea käsi asiakkaan strategisiin päätöksiin?

Tilitoimistojen mallit ja sen myötä ansaintalogiikka ovat muutoksessa. Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat luottamuksellista kuuntelijaa, kumppania ja sparraajaa liiketoimintansa kehittämisessä eli yritysneuvontapalveluja toimintansa kehittämiseksi. Yritysneuvontapalvelut ovatkin erinomainen lisä tilitoimiston palvelutarjontaan. Tilitoimistoille räätälöidyssä Business Adviser -koulutuksessa paneudutaan monipuolisesti yritysneuvonnan sisältöihin ja toimintaympäristöön. Koulutuksessa suoritat yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon, joka on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto.

Koulutuksen teemoja ovat mm:
  • liiketoiminta- ja yritysneuvontaosaamisen kehittäminen
  • neuvontapalvelujen organisointi, kehittäminen ja tuotteistaminen
  • yritystoiminnan keskeinen lainsäädäntö ja työoikeus
  • operatiivinen laskentatoimi, keskeiset laskelmat ja tunnusluvut
  • yrityksen rahoitustarpeet ja -kanavat
  • yritysneuvojan asiantuntijuuden kehittäminen sekä konsultatiivisen työotteen haltuunotto
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • asiakassuhteen kehittäminen ja johtaminen
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu tilitoimistoyrittäjille ja kirjanpitäjille. Koulutus soveltuu myös rahoitus- ja vakuutusalan asiantuntijoille sekä muille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää yritysneuvontaosaamistaan ja organisaationsa palveluita.

Toteutus ja kesto:

Työn ohessa suoritettava koulutus koostuu n. 10 lähiopetuspäivästä, ohjatusta etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Kouluttajina toimivat omien alojensa kokeneet asiantuntijat, jotka rakentavat koulutuspäivistä käytännönläheisiä kokonaisuuksia. Osana koulutusta osallistujat myös suunnittelevat ja toteuttavat kehittämisprojektin organisaatiossaan. Koulutuksen kesto on 1–1,5  vuotta.

Hinta Oulu

Koulutuksen hinta on valtion tukemana 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja!

Hinta Kokkola

Koulutus toteutetaan oppisopimuksena, joka on maksuton. Kysy myös muita rahoitusvaihtoehtoja.

Hinta Espoo

Koulutuksen hinta on valtion tukemana 1590 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja!

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille -esite