Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille

Miten turvaat toimistosi menestyksen myös jatkossa?

Tilitoimistojen mallit ja sen myötä ansaintalogiikka ovat muutoksessa.

Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat yritysneuvontapalveluja toimintansa kehittämiseksi. Yritysneuvontapalvelut ovatkin erinomainen lisä tilitoimiston palvelutarjontaan. Tilitoimistoille räätälöidyssä Business Adviser -koulutuksessa paneudutaan monipuolisesti yritysneuvonnan sisältöihin ja toimintaympäristöön.

Koulutus on suunnattu tilitoimistojen kirjanpitäjille ja muille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää yritysneuvontaosaamistaan ja organisaationsa palveluita.

Sisältö

Koulutuksessa syvennytään mm.

  • yritysneuvontaosaamisen kehittämiseen
  • neuvontapalvelujen kehittämiseen, organisointiin ja tuotteistamiseen
  • konsultatiivisen työotteen haltuun ottoon
  • viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin
  • asiakassuhteen kehittämiseen ja johtamiseen

Oman työn ohessa suoritettava koulutus koostuu 10 lähiopetuspäivästä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Kouluttajina toimivat omien alojensa kokeneet asiantuntijat, jotka rakentavat koulutuspäivistä käytännönläheisiä kokonaisuuksia. Osana koulutusta osallistujat myös suunnittelevat ja toteuttavat kehittämisprojektin organisaatiossaan. Koulutuksen kesto on 1 – 1,5  vuotta.

Hinta Oulu

Koulutuksen hinta on valtion tukemana 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja, jolloin opiskelusta ei synny kustannuksia opiskelijalle tai työnantajalle!

Hinta Espoo

Koulutuksen hinta on valtion tukemana 1590 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja, jolloin opiskelusta ei synny kustannuksia opiskelijalle tai työnantajalle!

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto - Business Adviser tilitoimistoille -esite