Kasvuohjelma sote-yrityksille

Tulosta kohdennetuilla tavoitteilla - sparrausta kokeneilta asiantuntijoilta

Sote-Kasvuohjelma on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan yrityksille, joiden toiminta on jo vakiintunut ja jotka hakevat uutta kasvua liiketoimintaansa. Ohjelman tavoitteena on kirkastaa mukaan lähtevien yritysten ydinosaaminen ja prosessit, arvioida nykyisen toiminnan kehittämistarpeita ja löytää kullekin yritykselle oma väylä kasvulle ja verkostoitumiselle.

Sote-Kasvuohjelmaan mukaan lähteville yrityksille asetetaan yhdessä selkeät tavoitteet, joita viedään eteenpäin ohjelman edetessä. Tuloksena on tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi yrityksen liikevaihdon kasvaminen, kannattavuuden parantaminen, myynnin kehittäminen, organisaation tehokkuuden lisääminen tai verkostoitumisen tehostaminen. Ohjelma tarjoaa myös työkaluja kasvun hallintaan. Lisäksi ohjelman tavoitteena on valmentaa ja valmistaa yrityksiä tulevaan sote-uudistukseen. 

Sparrausta kokeneilta asiantuntijoilta 

Valmennuspäivien lisäksi kasvuohjelman painopisteenä on asiantuntijoidemme ja yrityksen kahdenvälisissä sparrauksissa: jokainen osallistuja saa oman mentorin ohjelman ajaksi. Sisältö ja painotukset määrittyvät mukaan lähtevien yritysten tarpeiden kautta. Teemme kaikille osallistujille kattavan alkukartoituksen nykytilasta ja verkostoitumistarpeista. 

Toteutustapa 

  • Vuoden aikana kahdeksan valmennustapaamista, jolloin työstetään oman yrityksen kehittämishankkeita eteenpäin asiantuntijan johdolla. 
  • Neljä muutaman tunnin mittaista asiantuntijatapaamista, joissa saa yksityiskohtaisemmin apua liiketoiminnan kehityshaasteisiin. 
  • Omaa liiketoimintaa kehittäviä etätehtäviä valmennustapaamisten välissä. 

HINTA 

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa yhteishankintakoulutuksena, jolloin valmennuksen omarahoitusosuus määräytyy yrityksen liikevaihdon mukaan välille 936 € - 1 248 € + alv 24%.