Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto - turvallisuusala

Koulutus turvallisuusalan esimiehille

Koulutus kehittää laaja-alaisesti esimiestaitojasi. Opit hallitsemaan sekä esimiestyön että työn organisoinnin. Koulutus on tarkoitettu turvallisuusalan esimiehille mm. palvelu- tai kohde-esimiehen tehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää omaa esimiestyötään ja ovat jo suorittaneet turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.

Koulutus kasvattaa vuorovaikutustaitojasi, osaamistasi tavoitteiden ja laatuvaatimusten asettamisessa sekä työlainsäädännön ymmärrystäsi ja hallitsemistasi. Opit organisoimaan töitä ja projekteja entistä tehokkaammin sekä antamaan ja keräämään palautetta ja asettamaan strategisia tavoitteita vastuualueellasi.

Sisältö

Koulutus koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Koulutuspäivien teemoja:

  • Minä työnjohtajana
  • Työlainsäädäntö esimiestyössä
  • Kehittyminen työnjohtajana
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Tuotannon ohjaus ja johtaminen
  • Projektinhallinta
  • Työturvallisuus
  • Tuottavuus ja kannattavuus

Koulutus valmistaa tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoon ja pohjautuu Opetushallituksen sisällöllisesti määrittelemiin tutkinnon perusteisiin.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen 8 käytännönläheistä lähipäivää, etäopiskelua sekä työssä tapahtuvaa oppimista. Opiskelu kestää vuoden. Tutkinto suoritetaan osoittamalla näyttötilaisuuksissa Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan. Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto - turvallisuusala -esite