Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Innovaatioilla tuloksia - tuotteistuksella tehoa

Koulutusohjelma antaa valmiudet asiakastarpeisiin pohjautuvien palveluiden, tuotteiden ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen sekä nykyisten toimintaprosessien parantamiseen.

Ohjelman ytimenä on kehittämisidea, jonka osallistuja vie ohjatusti toteuttamisasteelle koulutuksen aikana. Koulutusohjelma valmistaa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutus soveltuu niin tuotekehityksen kuin palvelumuotoilun parissa työskenteleville.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu koulutuspäivistä, etäopiskelusta ja työssä tapahtuvasta oppimisesta. Pääset heti opiskelun kuluessa soveltamaan tietoja ja taitoja omaan työhösi.

Koulutus on suunnattu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville esimiehille ja yrittäjille sekä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. Opiskelun aikana osallistuja soveltaa opittuja asioita yrityksen tuotteen tai palvelun kehityshankkeisiin. Koulutus on suunniteltu niin, että opiskelu tapahtuu työn ohessa ja osana omaa päivittäistä työtä.

Lisätietoja

Ohjelmaan kuuluu laajimmillaan 13 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat 1,5 - 2 vuodelle. Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma, jonka pohjalta määritellään koulutuksen laajuus ja kesto sekä se miten tutkinto suoritetaan.