Prosessien ja liiketoiminnan digitalisointi – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Menetelmiä ja työkaluja tuotteiden ja toimintamallien kehittämiseen

Oletko kiinnostunut vahvistamaan osaamistasi asiakaslähtöisten tuotteiden ja toimintamallien kehittämisessä?

Koulutuksen teemoja:
 • Kehittämisen lähtökohtatilanne, toimintaympäristö ja strategia
 • Projektin suunnittelu ja hallinta
 • Digitaalisen kehittämisen teknologiat ja käyttötapaukset
  • Data-analytiikka, tekoäly, IoT, blockchain
  • Digital Lean, robotiikka
 • Palvelumuotoilu kehittämistyössä
 • Prosessien kehittäminen, LEAN
 • Yrityksen digitaaliset palvelukanavat, viestintä, digitaalinen asiakaskohtaaminen
 • Ketterä tuotekehitys ja tuotteistaminen
 • Muutoksen johtaminen
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan, tuotantoprosessien ja palvelutoiminnan kehittämisestä vastaavalle johdolle ja asiantuntijoille sekä asiantuntijapalveluja tarjoavien yritysten johdolle.

Miksi kannattaa osallistua?
 • Hahmotat prosessien ja liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuuden digitaalisessa ympäristössä.
 • Konkreettisten työkalujen avulla kehität prosesseja ja liiketoimintaa suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti.
 • Saat sparrausapua digitaalisen kehittämisprojektin suunnitteluun ja läpivientiin.
 • Osallistut vuorovaikutteisiin koulutuspäiviin asiantuntijoiden johdattamana ja luot arvokkaita verkostoja.
 • Suoritat arvostetun tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, joka on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto.
Toteutus ja kesto:

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta ja se sisältää 10 koulutuspäivää.

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan mahdollinen opiskelijamaksu, joka vaihtelee oppisopimustoimijasta riippuen.
Koulutuksessa suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sisältäen monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3400 euroa + alv.