Prosessien ja liiketoiminnan digitalisointi – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Digitaalinen toimintaympäristö haltuun käytännönläheisellä koulutuksella.

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on yrityksen kehittymisen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytys. Hanki käytännön työkaluja ja osaamista yrityksen liiketoimintaprosessien kehittämiseen digitaalisessa toimintaympäristössä.

Koulutuksen teemoja:
 • Digistrategian laatiminen
 • Digitaalisen kehittämisen teknologiat ja menetelmät:
  Data-analytiikka, tekoäly, IoT, blockchain, lisätty/virtuaalitodellisuus (AR/VR)
  Digital Lean, robotiikka
 • Prosessien kehittäminen ja johtaminen
 • Projektin suunnittelu ja hallinta
 • Viestinnän ja asiakaskohtaamisen onnistumisen edellytykset digitaalisissa palvelukanavissa
 • Muutoksen johtaminen digiprojektin läpiviennissä
 • Digituotteen ketterä kehittäminen ja tuotteistaminen
Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan, tuotantoprosessien ja palvelutoiminnan kehittämisestä vastaavalle johdolle ja asiantuntijoille sekä asiantuntijapalveluja tarjoavien yritysten johdolle.

Miksi kannattaa osallistua?
 • Hahmotat prosessien ja liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuuden digitaalisessa ympäristössä.
 • Konkreettisten työkalujen avulla kehität prosesseja ja liiketoimintaa suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti.
 • Saat sparrausapua digitaalisen kehittämisprojektin suunnitteluun ja läpivientiin.
 • Osallistut vuorovaikutteisiin koulutuspäiviin asiantuntijoiden johdattamana ja luot arvokkaita verkostoja.
 • Suoritat arvostetun tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, joka on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto.
Toteutus ja kesto:

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutuksen kesto on n. 1,5 vuotta ja se sisältää 9 lähikoulutuspäivää.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuksena, jolloin se on maksuton. Huom! Oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Kysy myös muista rahoitusvaihtoehdoista.