Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kehity asiantuntijaksi palvelumuotoilussa ja tuotteistamisessa!

Tule kehittämään myyntiä palvelumuotoilun keinoin! Palvelumuotoilu ja tuotteistaminen -koulutuksen jälkeen tiedät, miten houkutteleva tuote tai palvelu syntyy sekä kuinka se saadaan myyntikuntoon ja markkinoille.

Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka vastaat esimiehenä liiketoiminnan kehittämisestä, toimit yrittäjänä tai hoidat yrityksen tuote- tai palvelukehitystehtäviä.

Koulutusohjelman kulmakivenä on yrityksen oma kehittämisidea, jota osallistuja vie eteenpäin koulutuksen aikana. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet tai palvelut. On erityisen tärkeää, että osallistuja on motivoitunut kehittämään entistä parempaa.

Koulutuksen teemat johdattelevat ajattelemaan käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti:

 • Johdanto palvelumuotoiluun ja tuotekehittämiseen
 • Kehitysnäkymät, lähtötilanne ja tavoitteet
 • Toimintaympäristön analysointi, strategiset valinnat ja liiketoimintamallit
 • Projektin suunnittelu ja johtaminen
 • Tuotteen kehittäminen käyttäjälähtöisesti
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu
 • Palvelumuotoilun toteuttaminen
 • Hinnoittelu ja taloudelliset vaikutukset
 • Palvelun lanseeraus
 • Kaksi työpajaa – hankkeiden työstämistä

Lähiopetuspäivillä pääset mukaan mielenkiintoisiin keskusteluihin näistä ja monista muistakin aiheista. Verkostoituminen kollegojen kanssa tuo uusia näkökulmia opiskeluun.

Tutkinto

Koulutus sisältää 12 innostavaa lähiopetuspäivää ja kolme etätehtävää. Opittua sovelletaan suoraan omassa työssä tehtävään kehityshankkeeseen. Osallistuminen edellyttää, että opiskelijalla on koulutukseen soveltuva työpaikka tai yritystoimintaa koko opiskelujen ajan. Koulutus kestää noin yhden vuoden. Koulutuksessa suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, josta saa Opetushallituksen myöntämän virallisen tutkintotodistuksen.

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan mahdollinen opiskelijamaksu, joka vaihtelee oppisopimustoimijasta riippuen.
Koulutuksessa suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sisältäen monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3400 euroa + alv.