Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Yhteistyössä SOSTE ja VaLa

Varainhankinnan voi nykyisin nähdä liiketoimintana, jossa taloudellinen hyöty ohjataan sitä tarvitseville. Tule mukaan varainhankinnan koulutusohjelmaan, jonka järjestämme yhteistyössä SOSTEn ja VaLan kanssa. European Fundraising Assosiation (EFA) on myöntänyt koulutukselle sertifikaatin.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät varainhankinnan parissa ja haluavat vauhdittaa urakehitystään ammatillisen pätevyyden avulla. Koulutus soveltuu lisäksi henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi viestinnän, markkinoinnin tai projektinhallinnan tehtävissä ja ovat kiinnostuneita aloittamaan uuden uran varainhankinnan parissa.

Koulutus antaa osaamista ja menetelmiä systemaattiseen kehitystyöhön, projektien tavoitteelliseen ohjaamiseen sekä viestintään. Koulutuksen teemat johdattelevat toteuttamaan varainhankintaa asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti:

 • Lahjoittamisen motiivit
 • Varainhankinnan prosessi ja projektisuunnittelu
 • Brändi varainhankinnassa
 • Toimintaympäristön analysointi, sen hyödyntäminen sekä strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja LEAN
 • Lahjoittajakohderyhmät sekä varainhankintamuodot ja -tavat
 • Varainhankinnan viestit ja tarinallistaminen
 • Varainhankinnan palvelumuotoilun prosessi ja toteuttaminen
 • Varainhankintametodit ja -kanavat sekä tunnusluvut
 • Lahjoittajasuhderekisterit, tietosuoja ja eettisyys
 • Varainhankintaprojektin suunnittelu, budjetti ja seuranta
 • Varainhankintaverkoston johtaminen
 • Digivarainhankinta

Lähiopetuspäivillä pääset mukaan mielenkiintoisiin keskusteluihin näistä ja monista muistakin aiheista. Verkostoituminen kollegojen kanssa tuo uusia näkökulmia opiskeluun.

Ainoa EFA:n sertifioima koulutus Suomessa

EFA:n sertifikaatti todentaa, että koulutusohjelma vastaa EFA:n ammattitaitoiselle varainhankinnalle asettamia vaatimuksia ja noudattaa yhteisiä eurooppalaisia varainhankinnan standardeja. EFA Certified Fundraiser -diplomin saavat kaikki Ammattimainen varainhankinta -koulutuksen suorittaneet. EFA on kansallisten varainhankinnan kattojärjestöjen verkosto, joka vahvistaa ja kehittää varainhankintaa Euroopassa. EFA:n sertifikaatteja on myönnetty vuodesta 2007 alkaen.

Tutkinto

Koulutus sisältää 12 innostavaa lähiopetuspäivää (arkisin klo 9–16) ja kolme etätehtävää. Opittua sovelletaan suoraan työssä tehtävään kehityshankkeeseen. Koulutus kestää reilun vuoden. Koulutuksessa suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, josta saa Opetushallituksen myöntämän virallisen tutkintotodistuksen.

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan 150 euron (alv 0 %) opiskelijamaksu. Koulutuksessa suoritetaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sisältäen monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin. Osallistuminen ilman tutkinnon suorittamista maksaa 3400 euroa + alv.

Vähimmäismäärä koulutuksen toteutumiseksi on 20 osallistujaa ja maksimi 26.

Kysy lisää yhteyshenkilöiltä!

Ammattimainen varainhankinta -esite

Osallistumalla koulutusohjelmaan saat uutta osaamista varainhankintaan!