Erityiskohteiden siivouspalvelut (homesiivous) -koulutusohjelma

Toteutetaan yhteistyössä Keudan kanssa

Tavoitteena turvallinen ja terve kiinteistö - tulevaisuuden alalla tarvitaan uusia osaajia! Erityiskohteiden siivouspalvelut (homesiivous) -koulutusohjelmassa saat kokonaiskäsityksen kiinteistön saneerauksen vaiheista ja ajoituksesta sekä homesiivouksen merkityksestä.

Homesiivouskoulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erityiskohteiden siivouspalvelujen suunnittelusta ja toteuttamisesta, toimia erityiskohteiden siivouspalvelujen palvelutilanteissa ja työyhteisössä sekä noudattaa työturvallisuutta ja työergonomiaa. Saat perustietoa kosteusvaurioista ja sen aiheuttamista homeongelmista sekä muista terveyteen vaikuttavista haittatekijöistä. Saat tietoa myös homesiivouksen menetelmistä, -siivousvälineistä, -aineista ja -koneista sekä käytettävistä suojaimista.

Koulutuksessa käsitellään homesiivouksen turvallista suunnittelua ja toteutusta. Osaat ottaa huomioon sekä aseptisuuden että asetetut laatuvaatimukset. Tiedät yhteistyön, tiedonkulun ja dokumentoinnin merkityksen prosessin eri vaiheissa. Koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta, erityiskohteiden siivouspalvelut (homesiivous).

Ilmoittautuminen koulutukseen >>

Koulutus koostuu kolmesta päivästä:

1. päivä

 • Työsuojelu erityiskohteissa
 • Työhön liittyvät vaarat ja riskien kartoitus
 • Työturvallisuusvelvoitteet ja -ohjeet
 • Työtä keventävien menetelmien ja välineiden käyttö sekä siirtotekniikka
 • Työturvallisuuskortin suorittaminen (sopii myös kortin jo omaaville)
 • Työturvallisuus puhtausalalla, homesiivouksessa ja rakennustyömaalla
 • Pakkausmerkinnät sekä käyttö- ja turvallisuusohjeet

2. päivä

 • Asiakaskohteen palvelusopimus
 • Erityissiivouksen suunnittelu
 • Työhygienia, työturvallisuus ja puhtaustasot
 • Eri pintamateriaaleille soveltuvat siivousmenetelmät, -aineet ja välineet
 • Suojaimet ja Työn aikataulu ja työjärjestys
 • Puhtauden mittaus

3. päivä

 • Siivous- ja erikoispuhdistusaineiden annostelu- ja käyttöohjeet
 • Asiakaskohteen laatuvaatimukset ja asiakaspalvelun ohjeet
 • Työyhteisön säännöt ja asiakasturvallisuus
 • Työntekijöiden perehdyttäminen
 • Raportointi ja dokumentointi
 • Tilojen, laitteiden ja koneiden käyttökunnon tarkkailu

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Keuda ja Rastor. Koulutus soveltuu suoritettavaksi oman työn ohessa. Opiskelu rakentuu innostavista ja käytännönläheisestä koulutuspäivistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja tehtävistä. Tutkinnon osan suorittamiseen kuuluvat henkilökohtaistaminen, tutkinnon ohjaus ja näyttöjen vastaanottaminen (arviointikeskustelu).

Hinta

Oppimisopimuksena koulutus on maksuton. Muutoin yksittäisen koulutuspäivän hinta on 85 € (+ alv 24 %). Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus ja sähköinen luentoaineisto.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii homesiivouksen asiantuntija Niina Kesti (Poistoa Oy). Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat laatii ja näytöt vastaanottaa Eija Viinikka.

Erityiskohteiden siivouspalvelut (homesiivous) -koulutusohjelman esite