Markkinointiajattelu järjestötoiminnassa

Opi hahmottamaan järjestöviestinnän kokonaisuus

Miten jäsen- ja sidosryhmäviestintää toteutetaan? Millaisia ovat sisäisen ja ulkoisen viestinnän erot? Järjestösi tarvitsee ammattitaitoista viestintää.

Koulutuspäivän aikana keskitytään pohtimaan järjestön viestintäkokonaisuutta sekä markkinointia: miten mm. sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää järjestön viestinnässä ja tiedottamisessa, ja millaisia sääntöjä sosiaaliselle medialle on hyvä luoda.

Koulutuspäivän tavoitteena on tarkastella ja hahmottaa järjestöviestinnän kokonaisuutta oman järjestön näkökulmasta. Päivällä tutustutaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän erilaisiin mahdollisuuksiin järjestön toiminnassa sekä markkinoinnissa. Miten toimii tehokas jäsen- ja sidosryhmäviestintä? Miten viestinnän kokonaisuutta voisi kehittää? Päivän loppuosa käytetään verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan tutustumiseen ja uusien mahdollisuuksien luotaamiseen.

Koulutus on tarkoitettu järjestöissä markkinoinnin ja viestinnän tai vastaavissa tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.