Assistentti- ja sihteeripalvelut järjestöille – liiketoiminnan ammattitutkinto

Oletko kiinnostunut kehittämään omaa ammattitaitoasi ja järjestösi toimintaa?

Järjestöjen ammattilaisilta edellytetään monenlaista asiantuntemusta kuten viestintätaitoja, toimintaympäristön ja ajankäytön hallintaa, markkinointiosaamista sekä verkkosivujen ja sosiaalisen median haltuunottoa. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa pätevyys järjestön assistenttityön erilaisiin tehtäviin, käytännön tietoa työn eri alueiden hallintaan, valmiudet niiden tehokkaaseen hoitamiseen sekä ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitoon.

 

Saat käytännönläheistä tietoa mm. seuraavista aiheista:

 • asiakaspalvelut ja verkostot järjestökentässä
 • tuloksellinen liiketoiminta
 • hyvät viestintätaidot
 • kokoukset ja palaverit
 • tapahtumien järjestäminen
 • oman ajankäytön hallinta
 • vuorovaikutustilanteet
 • sosiaalinen media osana järjestön markkinointia.

Verkkokursseilla voit opiskella jotakin seuraavista:

 • englanti
 • ruotsi
 • Office-ohjelmat
 • työelämän kirjoitustaidot
 • vuorovaikutustaidot asiakaskohtaamisissa
 • tietoturva

Koulutus valmistaa suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkinnon. Assistentti- ja sihteeripalvelut järjestöille – liiketoiminnan ammattitutkinto rakentuu kolmesta tutkinnon osasta: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, Assistentti- ja sihteerityön palvelut sekä Liiketoiminnan tukipalvelut. Tutkinnon suorittamisen jälkeen olet valmiimpi vaativaan assistenttityöhön ja sen tehokkaaseen hoitamiseen.

Koulutus on tarkoitettu järjestöissä, yhdistyksissä ja vastaavissa organisaatioissa sihteerin ja assistentin yms. tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa ammatillista osaamistaan.

Lisätietoja

Voit osallistua koulutukseen oman työsi ohella. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu n. 8 koulutuspäivää, 1-2 verkkokurssia verkko-oppimisympäristössä sekä omassa työssä tapahtuvaa oppimista. Tarkempi koulutusohjelma räätälöidään juuri sinun tarpeesi huomioiden.


Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 940 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 660 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.