Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Talotekniikkaurakoinnin osaamisala

Haluatko laajentaa osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa? Haluatko valmiudet toimia taloteknisten töiden vastaavana henkilönä?

Talotekniikan erikoisammattitutkinnossa keskityt asennustyön laadun varmistamiseen, viranomaiskatselmuksiin ja –tarkastuksiin, taloteknisten asennustöiden kustannustehokkuuteen ja aikatauluhallintaan sekä asennusurakoiden käytännön järjestelyihin ja onnistuneiden projektien läpiviemiseen.

Koulutus kehittää lisääntyneen vastuun myötä osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia taloteknisten - ja työntekijöiden töiden vastaavana henkilönä.

Talotekniikan erikoisammattitutkinto soveltuu pitkän käytännön työkokemuksen omaaville työnjohtajille, nokka- tai kärkimiehille sekä yrittäjille. Koulutus soveltuu myös näihin tehtäviin suuntaaville sekä ammatilliseen uudelleenkoulutukseen valituille henkilöille.

Opiskelu rakentuu etätehtävistä, innostavista ja käytännönläheisestä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää noin 15 kk ja on laajuudeltaan yhteensä 180 osaamispistettä.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 1 590 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Laajenna opintojasi ja kouluttaudu Työteknikoksi

Voit laajentaa opintojasi loogista päättelykykyä kehittävillä matematiikan ja fysiikan opinnoilla sekä ammattitaitoa kehittävillä rakennusalan koulutusosioilla; nämä kokonaisuudet suoritettuasi valmistut Työteknikoksi. Haluatko kuulla lisää Työteknikon koulutusohjelmasta? Ilmoittaudu maksuttomaan työteknikkoinfoon >