Sähkötekniikan valmennus

Virtaa ammattitaitoon - varmista osaamisesi

Ammattitaitoinen sähköalan asiantuntija varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Alalla tapahtuu nopeasti. Monipuolinen työkenttä tarjoaa paljon työmahdollisuuksia, mutta vastaavasti edellyttää yhä kattavampaa osaamista sekä tietojen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä.

Sähkötekniikan valmennus antaa osaamista tehtäviin tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Koulutetut mahdollistavat myös yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä – dynaamisesti ja joustavasti

Sähkötekniikan valmennuksessa kehität sähköalan osaamistasi sekä taitojasi vaativien asiakokonaisuuksien hoitamiseen. Valmennus käsittelee kiinteistöjen pienjännitteisiä sähköasennuksia ja niihin liittyvää lainsäädäntöä sekä standardeja. Lisäksi koulutuspäivien keskeisenä tavoitteena on antaa valmiudet TUKESin S2-sähköturvallisuustutkintoon. Työantajille koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Sähkötekniikan valmennuksen kesto on noin 6 kk. Siihen kuuluu 7 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Sähkötekniikan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Sähkötekniikan valmennus -esite