Sähkötekniikan koulutusohjelma

Virtaa ammattitaitoon - varmista osaamisesi

Ammattitaitoinen sähköalan asiantuntija varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Alalla tapahtuu nopeasti. Monipuolinen työkenttä tarjoaa paljon työmahdollisuuksia, mutta vastaavasti edellyttää yhä kattavampaa osaamista sekä tietojen ja taitojen jatkuvaa kehittämistä.

Koulutusohjelma valmentaa tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Koulutetut mahdollistavat myös yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä – dynaamisesti ja joustavasti

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa kehität sähköalan osaamistasi sekä taitojasi vaativien asiakokonaisuuksien hoitamiseen. Koulutusohjelma käsittelee kiinteistöjen pienjännitteisiä sähköasennuksia ja niihin liittyvää lainsäädäntöä sekä standardeja. Lisäksi koulutuspäivien keskeisenä tavoitteena on antaa valmiudet TUKESin S2-sähköturvallisuustutkintoon. Työantajille koulutusohjelma tarjoaa erinomaisen
mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Sähkötekniikan ammattiaineiden koulutusohjelman kesto on noin 6 kk ja ohjelmaan kuuluu 7 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä tekniikan erikoisammattitutkinto sekä yleisaineita. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. Sähkötekniikan koulutusohjelma voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Sähkötekniikan koulutusohjelma 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Sähkötekniikan koulutusohjelma -esite