Rakennustekniikan valmennus

Lujita ammattitaitoasi - varmista laatu

Työnsuunnittelu, työtekniikat sekä työturvallisuus ovat perusasioita, jotka rakennusalan työnjohtajan tulee hallita eri tasoilla. Myös korjausrakentamisen tarve kasvaa jatkuvasti ja kiinteistöjen elinkaariajatteluun kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Rakennustekniikan valmennus antaa laajan ja kokonaisvaltaisen rakennustekniikan tietämyksen sekä osaamisen. Lisäksi koulutetut henkilöt mahdollistavat yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun. Koulutuspäivien aihealueita ovat mm. talonrakennus ja korjausrakentaminen, betonitekniikka ja rakennusaineet, tehtävä- ja aikataulusuunnittelu, työturvallisuus ja ympäristönsuojelu, rakennustyömaan olosuhteiden hallinta sekä yhteistoiminta ja esimiestyö työmaalla.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä - dynaamisesti ja joustavasti

Valmennus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennusalalla työnjohto- ja esimiestehtävissä. Työnantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään. Koko yrityksen toiminnan tehostuminen paranee osaavan työnjohdon avulla.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Rakennustekniikan valmennuksen kesto on noin 6 kk. Siihen kuuluu 8 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Rakennustekniikan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!