Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Työnjohto- ja esimieskoulutus rakennusalan esimiehille, työnjohtajille, tiimivastaaville, nokka- ja kärkimiehille

Tarvitsetko esimiestaitojesi kehittämistä? Haluatko johtaa henkilöstöä, rakennustuotantoa ja projekteja entistä paremmin? Osaatko toimia kannattavasti sekä turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti rakennustyömaalla?

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto on tarkoitettu rakennusalalla toimiville esimiehille, työnjohtajille, tiimivastaaville, yrittäjille, nokka- ja kärkimiehille sekä työnjohtoharjoittelijoille, jotka haluavat kehittää itseään ja menestyä tehtävissään.

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto kehittää vuorovaikutustaitojasi ja osaamistasi tavoitteiden sekä laatuvaatimusten saavuttamisessa. Opit organisoimaan töitä ja projekteja entistä tehokkaammin, antamaan ja keräämään palautetta sekä asettamaan strategisia tavoitteita vastuualueellasi. Koulutuksen jälkeen osaat toimia vaativissa esimiestehtävissä ja johtaa työn toteutusta omalla rakentamisen vastuualueellasi tai koko rakennustyömaalla. Osaat myös ottaa huomioon työturvallisuuden ja ympäristöasioihin liittyvät näkökohdat sekä voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräykset.

Sisältö

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnossa voit valita kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta. Rakennustyömaan työnjohdon osaamisalan suorittanut voi toimia työnjohtajana ja Työmaapäällikön osaamisalan suorittanut voi toimia työmaapäällikkönä.

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto koostuu pakollisesta tutkinnon osasta: Rakennustyömaan kokonaisuuden hallinta (Työmaapäällikkö) tai Rakennustyömaan osan hallinta (Rakennustyömaan työnjohto) ja valinnaisista tutkinnon osista joita valitaan neljä.

Valinnaiset tutkinnon osat:

Työmaapäällikön osaamisala

 • Työmaatoteutuksen hankintamenettelyt ja sopimustekniikka
 • Työmaatehtävien tehtäväsuunnittelu ja -ohjaus
 • Työmaatoteutuksen suunnittelun ohjaus
 • Työmaatoteutuksen asiakkuuksien hallinta
 • Työmaatoteutuksen rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus
 • Työmaatoteutuksen olosuhteiden hallinta

Rakennustyömaan työnjohdon osaamisala

 • Rakennustyömaan osan hankintojen ja logistiikan hallinta
 • Rakennustyömaan osan tehtäväsuunnittelu
 • Rakennustyömaan osan suunnittelun ohjaus
 • Rakennustyömaan osan rakennus- ja talotekniikan yhteensovitus
 • Rakennustyömaan osan olosuhteiden hallinta
 • Kosteusvaurion korjaustyönjohtajana toimiminen
 • Rakennusfysiikan, sisäympäristön ja talotekniikan perusteiden hallinta
 • Rakenteiden tuennan ja jäykistämisen hallinta

Rakennustyömaan työnjohdon osaamisalassa tutkinnon osa tai osia voidaan valita myös muista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista.

Opiskelu rakentuu etätehtävistä, innostavista ja käytännönläheisestä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää noin 15 kk ja on laajuudeltaan yhteensä 180 osaamispistettä.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on 1 500 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Laajenna opintojasi ja kouluttaudu Työteknikoksi

Voit laajentaa opintojasi loogista päättelykykyä kehittävillä matematiikan ja fysiikan opinnoilla sekä ammattitaitoa kehittävillä rakennusalan valmennusosioilla; nämä kokonaisuudet suoritettuasi valmistut Työteknikoksi. Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto korvaa Työteknikon koulutusohjelmaan aikaisemmin kuuluneen tekniikan erikoisammattitutkinnon.

Haluatko kuulla lisää Työteknikon koulutusohjelmasta? Ilmoittaudu maksuttomaan työteknikkoinfoon >