Prosessi- ja tuotantotekniikan valmennus

Ammattitaitoa prosessien ja tuotantotekniikan hallintaan!

Ammattitaitoinen työnjohtaja varmistaa omalla osaamisellaan prosessi-, tuotanto- ja automaatiotekniikan toiminnan laadun. Päteviä ja osaavia ammattilaisia tarvitaan!

Prosessi- ja tuotantotekniikan valmennus antaa osaamista tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa. Koulutetut henkilöt mahdollistavat yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun.

Koulutuspäivien aihealueita ovat mm.

 • virtaustekniikka,
 • virtaukset, taseet ja aineensiirto,
 • lämpö- ja energiatekniikka,
 • kunnossapitotekniikka,
 • ympäristötekniikka,
 • sähkötekniikka,
 • automaatiojärjestelmät ja
 • mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka
Parempaa osaamista ja kilpailukykyä – dynaamisesti ja joustavasti

Valmennus antaa monipuoliset valmiudet toimia prosessi- ja tuotantotekniikan sekä teollisuuden alalla työnjohto- ja esimiestehtävissä. Työnantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään. Koko yrityksen toiminnan tehostuminen paranee osaavan työnjohdon avulla.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Valmennuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Sen kesto on noin 6 kk sisältäen 8 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

 • Prosessi- ja tuotantotekniikan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
 • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
 • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Prosessi- ja tuotantotekniikan valmennus -esite