LVI-tekniikan valmennus

Huolla ammattitaitosi - varmista laatu

Ammattitaitoinen työnjohtaja varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Tulevaisuudessa LVI-tekniikka ja automaation rooli tulevat olemaan entistä keskeisemmässä asemassa talonrakentamisessa.

LVI-tekniikan valmennus antaa osaamista tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa
itsenäisesti ja tuloksellisesti.

Koulutuspäivien aihealueita ovat mm.

  • talotekniikka ja taloautomaatio
  • lämmitys-, vesi- ja viemäritekniikka
  • ilmastointitekniikan laitteet ja järjestelmät sekä sisäilmasto
  • korjausrakentaminen
  • LVI-projektin suunnittelu ja hoito
  • IV- ja KVV-Työnjohtajien pätevöitymispäivät yhteistyössä SuLVI ry:n kanssa (valmistavat FISEn pätevöitymistenttiin).
Parempaa osaamista ja kilpailukykyä - dynaamisesti ja joustavasti

LVI-tekniikan valmennus antaa kattavan kokonaiskuvan kiinteistöjen LVI-tekniikasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työvälineistä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Työantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Valmennuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. LVI-tekniikan valmennuksen kesto on noin 6 kk. Ohjelmaan kuuluu 10 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • LVI-tekniikan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!