LVI-tekniikan koulutusohjelma

Huolla ammattitaitosi - varmista laatu

Ammattitaitoinen työnjohtaja varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Tulevaisuudessa LVI-tekniikka ja automaation rooli tulevat olemaan entistä keskeisemmässä asemassa talonrakentamisessa.

LVI-tekniikan koulutusohjelma valmentaa osallistujat tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa
itsenäisesti ja tuloksellisesti.

Koulutuspäivien aihealueita ovat mm.

  • talotekniikka ja taloautomaatio
  • lämmitys-, vesi- ja viemäritekniikka
  • ilmastointitekniikan laitteet ja järjestelmät sekä sisäilmasto
  • korjausrakentaminen
  • LVI-projektin suunnittelu ja hoito
  • IV- ja KVV-Työnjohtajien pätevöitymispäivät yhteistyössä SuLVI ry:n kanssa (valmistavat FISEn pätevöitymistenttiin).
Parempaa osaamista ja kilpailukykyä - dynaamisesti ja joustavasti

LVI-tekniikan koulutusohjelma antaa kattavan kokonaiskuvan kiinteistöjen LVI-tekniikasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä sekä työvälineistä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseen. Työantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. LVI-tekniikan koulutusohjelman kesto on noin 6 kk. Ohjelmaan kuuluu 10 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä tekniikan erikoisammattitutkinto sekä yleisaineita. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. LVI-tekniikan koulutusohjelma voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • LVI-tekniikan koulutusohjelma 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!