Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan valmennus

Kasvata ammattitaitoasi - varmista laatu

Työnsuunnittelu, työtekniikat sekä työturvallisuus ovat perusasioita, jotka kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan työnjohtajan tulee hallita eri tasoilla ja pystyä lisäksi toimimaan teknisenä asiantuntijana.

Valmennus antaa osaamista tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Koulutetut mahdollistavat myös yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun. Koulutuspäivien aihealueita ovat mm. tekniset piirustukset ja toleranssit, lujuusoppi, laadun varmistaminen, pneumatiikan ja hydrauliikan huolto, sähkötekniikan perusteet sekä automaatiojärjestelmät ja ohjaustekniikan perusteet.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä – dynaamisesti ja joustavasti

Valmennus antaa monipuoliset valmiudet toimia kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikka alan työnjohto- ja esimiestehtävissä. Työnantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään. Koko yrityksen toiminnan tehostuminen paranee osaavan työnjohdon avulla.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan valmennuksen kesto on noin 6 kk ja ohjelmaan kuuluu 8 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan valmennus -esite