Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutusohjelma

Kasvata ammattitaitoasi - varmista laatu

Työnsuunnittelu, työtekniikat sekä työturvallisuus ovat perusasioita, jotka kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan työnjohtajan tulee hallita eri tasoilla ja pystyä lisäksi toimimaan teknisenä asiantuntijana.

Koulutusohjelma valmentaa tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Koulutetut mahdollistavat myös yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun. Koulutuspäivien aihealueita ovat mm. tekniset piirustukset ja toleranssit, lujuusoppi, laadun varmistaminen, pneumatiikan ja hydrauliikan huolto, sähkötekniikan perusteet sekä automaatiojärjestelmät ja ohjaustekniikan perusteet.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä – dynaamisesti ja joustavasti

Koulutusohjelma antaa monipuoliset valmiudet toimia kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikka alan työnjohto- ja esimiestehtävissä. Työnantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään. Koko yrityksen toiminnan tehostuminen paranee osaavan työnjohdon avulla.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan ammattiaineiden koulutusohjelman kesto on noin 6 kk ja ohjelmaan kuuluu 8 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä tekniikan erikoisammattitutkinto sekä yleisaineita. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutusohjelma voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutusohjelma 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutusohjelma -esite