Kivi- ja maanrakennusalan koulutusohjelma

Pysy vauhdissa mukana ja turvaa sekä oma että yrityksesi osaaminen!

Työnsuunnittelu, työtekniikat sekä työturvallisuus ovat perusasioita, jotka kivi- ja maanrakennusalan työnjohtajan tulee hallita eri tasoilla. Kivi- ja maarakennusalalla työnjohtaja hoitaa ammattialansa monipuoliset työtehtävät itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Hän toimii alansa erikoisosaajana sekä kehittää toimintaa, tuotteita ja palveluja.

Kivi- ja maanrakennusalan koulutusohjelma valmentaa osallistujat tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi koulutetut henkilöt mahdollistavat yrityksen verkostojen laajentumisen, kilpailukyvyn tehostamisen, laadun paranemisen sekä toimintavarmuuden kasvun. Koulutuspäivien aihealueita ovat mm. kunnossapitotekniikka, mineralogia ja geologia, koneiden ja laitteiden toiminta sekä huolto, räjäytystekniikka, maaperän ominaisuudet, urakkalaskenta, mittaus sekä työmaajärjestelyt.

Parempaa osaamista ja kilpailukykyä - dynaamisesti ja joustavasti

Koulutusohjelma antaa monipuoliset valmiudet toimia työnjohto- ja esimiestehtävissä. Työnantajille koulutus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää, motivoida ja sitouttaa henkilöstöään.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteessä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Kivi- ja maanrakennusalan ammattiaineiden koulutusohjelman kesto on noin 6 kk ja ohjelmaan kuuluu 8 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi työnjohto- ja asiantuntijatyöskentelyyn keskittyvä tekniikan  erikoisammattitutkinto sekä yleisaineita. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. Kivi- ja maanrakennusalan koulutusohjelma voidaan toteuttaa  myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Kivi- ja maanrakennusalan koulutusohjelma 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Kivi- ja maanrakennusalan koulutusohjelma -esite