Kiinteistötekniikan valmennus

Kasvata ammattitaitoasi - varmista laatu

Ammattitaitoinen työnjohtaja varmistaa omalla osaamisellaan työkohteen laadun. Kiinteistöjen kunnossapito- ja huoltotoiminnan huolelliseen, laadukkaaseen, oikea-aikaiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen tarvitaan nyt päteviä ja osaavia ammattilaisia!

Kiinteistötekniikan valmennus antaa osaamista tehtäviin, jotka vaativat laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä, hyviä esimiesvalmiuksia sekä kykyä johtaa ja kehittää oman vastuualueen toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti.

Koulutuspäivien aihealueita ovat mm.

  • kiinteistöjen kunnossapito, elinkaariajattelu, huolto ja korjausrakentaminen
  • laatu, lainsäädäntö ja sopimukset
  • turvallisuus ja riskien hallinta
  • talotekniikan järjestelmät ja kiinteistöjen energiatehokkuus
  • sähkötekniikan perusteet ja järjestelmät.
Parempaa osaamista ja kilpailukykyä - dynaamisesti ja joustavasti

Koulutus on tarkoitettu kiinteistöjen ylläpidon ja teknisen huollon työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimiville tai kyseisiin tehtäviin siirtyville, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja syventää oman alansa asiantuntijuutta. Osallistujalta edellytetään toimialan vankkaa ammatillista osaamista sekä halua johtaa ja kehittää toimintaa vastuualueellaan.

Tiivis tai laaja toteutus – valintasi mukaan

Koulutuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä ja työhönsoveltamistehtävillä. Kiinteistötekniikan valmennuksen kesto on noin 6 kk. Ohjelmaan kuuluu 6 koulutuspäivää. Koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Kiinteistötekniikan koulutusohjelma 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!

Kiinteistötekniikan valmennus -esite