Tekninen myynti – liiketoiminnan ammattitutkinto

Tekniikan alan myyjille nyt oma koulutus!

Teknisessä kaupassa asiakkailla on nyt enemmän vaihtoehtoja hankintoja varten kuin koskaan ennen, kanavat ja työkalut ovat kehittyneet digitaalisuuden myötä. Asiakkaat haluavat tuotteen sijaan heille räätälöidyn ratkaisun, joka tuottaa arvoa heidän loppuasiakkailleen. Asiakkaat osaavat neuvotella taitavasti ja pyrkivät keskittämään hankintojaan osa-kokonaisuuksiksi. Samaan aikaan myös kilpailijat kehittävät omaa toimintaansa ja myyminen muuttuu koko ajan enemmän projektimaiseksi toiminnaksi.

Miten sinun toimintasi erottuu asiakkaan näkökulmasta katsoen? Haluaisitko kehittää omaa B2B myyntitoimintaasi uudelle tasolle menestyäksesi kovenevassa kilpailussa?

Tekninen myynti – liiketoiminnan ammattitutkinto suorittamalla opit asettamaan myynnin tavoitteita ja hallitsemaan omaa ajankäyttöäsi. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten hinnoitellaan kannattavasti ja saadaan aikaan lisämyyntiä. Löydät myös oikeat kilpailuedut ja osaat seurata tärkeitä tunnuslukuja. Tiedät miten hyödyntää sähköistä markkinointia myynnin tukena, osaat hallita omaa asiakaskantaasi ja johtaa asiakaskannattavuutta. Tutkinnon suoritettuasi osaat auttaa asiakastasi menestymään paremmin.

Tekninen myynti – liiketoiminnan ammattitutkinto on suunnattu teknisessä myynnissä toimiville myyjille ja asiantuntijoille. Liiketoiminnan ammattitutkinto on virallinen ammatillinen tutkinto, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin, joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä.

Lisätietoja

Koulutusohjelma muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 10 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin yhden vuoden ajalle. 

Esimerkkejä sisällöistä:

  • Vuorovaikutustaidot B2B myynnissä
  • Oman myyntiprosessin kehittäminen
  • Taloudellisen toimintatavan hallinta
  • Asiakkaan kohtaaminen B2B -myynnissä
  • Asiakkuus-strategian kehittäminen
  • Myynnin kanavat asiakastyössä
  • Tuloksellinen myyntineuvottelu — arvopohjainen myynti
  • Asiakashallinta – KEY Account Management
  • Oman myyntityön johtaminen ja ajanhallinta

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja siitä veloitetaan mahdollinen opiskelijamaksu, joka vaihtelee oppisopimustoimijasta riippuen.
Koulutuksessa suoritetaan liiketoiminnan ammattitutkinto sisältäen monimuoto-opetuksen, sähköisen luentoaineiston, verkko-oppimisympäristön käytön, tutkinnon suorittamisen ja suorittamisen ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin.

Tutustu teknisen myyjän koulutuksen esitteeseen