Varastoalan erikoisammattitutkinto

Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä

Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee sekä varastoprosessin työvaiheet että organisoinnin. 

Varastoalan erikoisammattitutkinto - avain osaavaan esimiestyöhön

Varastoalan erikoisammattitutkinto antaa laajan käsityksen logistiikan kustannusrakenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi se lisää ymmärrystä sekä omista että koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Koulutus sopii erityisesti varastojen ja terminaalien esimies-, tiiminvetäjä- tai muissa vastuullisissa tehtävissä toimiville tai niihin siirtyville henkilöille.

Lisätietoja varastoalan erikoisammattitutkinnosta

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu sekä lähiopetuspäivistä noin 1/kk, etäopiskelusta verkossa että työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Työn ohessa tapahtuva opiskelu varmistaa, että pääset heti opiskelun kuluessa soveltamaan tietoja ja taitoja omaan työhösi. Tutkintotodistus on arvokas osoitus logistiikan ammattitaidostasi.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Varastoalan erikoisammattitutkinto

Varastoalan erikoisammattitutkinto: aikataulu ja sisältö