Logistiikka-PRO

Vahvista logistiikkaosaamista ja vaikuta yrityksen kilpailukykyyn!

Logistiikkaan liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Ota ne haltuun!

Miten yritys voi kehittää materiaali- ja tietovirtojensa hallintaa mahdollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi läpi koko ketjun, aina asiakkaalle saakka? Miten logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta voi parantaa? Miten logistiikan ympäristövaikutukset pitäisi huomioida?

Logistiikka-PRO -koulutus on tarkoitettu logistiikan tehtävissä päätoimisesti tai osittain työskenteleville tai niihin tehtäviin siirtyville henkilöille, jotka tarvitsevat laajempaa osaamista logistiikan alalta, täydennystä tai ammattitaitonsa ajantasaistamista.

Koulutuksesta saat
  • valmiudet yrityksen logistiikan kokonaisuuden hahmottamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen
  • valmiuksia kehittää yrityksen kilpailukykyä, toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta.

Koulutusohjelman painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä, työhönsoveltamistehtävillä ja tenteillä. Logistiikka-PRO -koulutuksen voi laajentaa Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä tekniikan erikoisammattitutkinto sekä yleisaineita. Työteknikon koulutusohjelma koostuu noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 2,5 vuodelle. Koulutusohjelma voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin koulutuksen sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Logistiikka-PRO -koulutus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!