Laadunhallinnan valmennus

Tule mukaan kehittämään osaamistasi yhdessä muiden laadunhallinnan ammattilaisten kanssa!

Asiakkaamme vaativat laadukasta ja kustannustehokasta palvelua sekä odottavat entistä enemmän omaa kilpailukykynsä parantavia tekijöitä yhteistyökumppaneiltaan.

Tuottavuuden ja laadun merkitys korostuu myös kun yritykset vähentävät toimittajiaan ja pyrkivät rakentamaan kumppanuuksia suurempien hyötyjen tavoittamiseksi. Valmennuksessa saadaan perustiedot tuottavuudesta ja laadusta sekä harjoitellaan työkalujen käyttämistä, joita opiskelija voi hyödyntää oman toimintaympäristönsä kehittämisessä.

Laadunhallinnan valmennus on henkilöille, jotka haluavat ymmärtää nykyaikaisen laatuajattelun keskeiset elementit ja kriittiset menestystekijät ja soveltaa laadunhallinnan työkaluja omassa organisaatiossaan.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään mm.

  • laatuajatteluun
  • laadun työkaluihin
  • laatuhankkeiden jalkauttamiseen
  • ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen.

Valmennuksen painopisteenä on työssä oppiminen, jota tuetaan käytäntöön tiiviisti kytkeytyvillä koulutuspäivillä, työhönsoveltamistehtävillä ja tenteillä. Laadunhallinnan valmennus voidaan laajentaa Työteknikon koulutusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelma koostuu yhteensä noin 30 koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. Koulutuksemme voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena, jolloin sisältö muokataan vastaamaan yrityksen tarpeita.

Hinta

Koulutuksen hinta määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja suoritettavien opintokokonaisuuksien mukaan:

  • Laadunhallinnan valmennus 2 100 € (+ alv 24 %),
  • yksittäiset koulutuspäivät alkaen 390 € (+ alv 24 %) tai
  • suorita koko kaksivuotinen Työteknikon koulutusohjelma!