Tiedolla johtaminen ja tietoarkkitehtuuri

Strategian toteuttamisen kulmakivet - Yrityksen tahtotilasta käytännön toimenpiteiksi

Saatko oikeaa tietoa oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi? Ohjaavatko mittarit toimintaa strategian ja vision toteutumiseksi? Pohjautuvatko tavoitteet ja mittarit laadittuun strategiaan? Mikä ero on strategisella ajattelulla ja suunnittelulla? Tiedolla johtaminen on edellytys yrityksen strategian juurruttamiseksi arkeen ja sen perustana on kunnossa oleva tietoarkkitehtuuri.

Valmennuspäivän tavoitteena on oppia ymmärtämään tiedolla johtamisen ja tietoarkkitehtuurin rooli ja merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liiketoiminnan syy-seuraussuhteet. Päivässä saat valmiudet strategian hallitun toteuttamisen toimintamallin rakentamiseksi omassa yrityksessäsi.

Valmennuksessa käsitellään tiedolla johtamisen periaatteita sekä toimintamalleja ja mittaristoja, jotka ilmentävät strategisen ajattelun ja suunnittelun toteutumista. Päivä koostuu lyhyistä strategiaan liittyvistä tietoiskuista ja käytännön tekemisestä/työpajatyöskentelystä.

Valmennuspäivä on tarkoitettu organisaation ylimmälle/keskijohdolle: strategiatyöskentelystä sekä henkilöstö- ja kehittämistehtävistä vastaavat henkilöt. Osallistujilla on perustiedot strategiatyöskentelystä.

Kutsumme Sinut kehittämään strategiaosaamistasi tiedolla johtamisen valmennukseen!

Hinta

Valmennuspäivän hinta on 250 euroa (sis. alv 24 %).