Talous johtamisen peilinä II

Syvennä talous-osaamistasi käytännöllisillä työkaluilla ja opeilla!

Talous kytkeytyy yrityksen liiketoiminnan kaikkiin osa-alueisiin. Oikeat ja toimivat mittarit ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan, päätösten perustaksi tarvitaan mitattua faktatietoa.

Talous johtamisen peilinä II –koulutuspäivän tavoitteena on syventää talousosaamista sekä antaa käytännöllisiä työkaluja ja oppeja johtamistyöhön.

Koulutuspäivän aikana saadaan käyttöön talouden johtamisen konkreettisia työkaluja sekä opitaan toiminnan eri osa-alueiden tärkeimmät mittaristot ja niiden tuloksellinen hyödyntäminen johtamistyössä. Koulutuspäivä tarjoaa hyödyllisiä valmiuksia toiminnan ja tuloksellisuuden kehittämiseen.

Talous johtamisen peilinä II –koulutuspäivä on jatkopäivä, jota ennen osallistutaan Talous johtamisen peilinä –koulutukseen.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.