Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa taitojasi sekä oman organisaatiosi/vastuualueesi johtamisessa ja kehittämisessä että oman johtajuutesi kehittämisessä. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa toiminnan ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. 

Koulutus valmistaa suorittamaan johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Esimerkkejä koulutuspäivien teemoista:

  • Strategiasta tekoihin!
  • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen
  • Talous johtamisen välineenä
  • Projektin suunnittelu ja johtaminen
  • Vastuullinen johtaminen
  • Valmentava johtaminen
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Työelämän lainsäädäntö

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on tärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja kokemusta johtamistehtävistä jo muutaman vuoden ajalta.

Lisätietoja

Ennen koulutuksen alkua kartoitamme kehittymistarpeesi ja laadimme yhdessä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaamisesi, jonka pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä miten suoritat tutkinnon.

Tutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittu ammattitaito omassa työssään, omassa johtamistehtävässään. Tutkinto muodostuu yhdestä tutkinnon pakollisesta osasta sekä kahdesta valinnaisesta osasta. Tutkinnon suorittamisesta saa virallisen tutkintotodistuksen.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 590 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto -koulutuksen esite