Johtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Koulutus antaa valmiudet ymmärtää, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa toiminnan ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Koulutusohjelma muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin 1,5 vuodelle. 

Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Esimerkkejä koulutuspäivien teemoista:

  • Strategiasta tekoihin!
  • Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen
  • Talous johtamisen välineenä
  • Projektin suunnittelu ja johtaminen
  • Vastuullinen johtaminen
  • Valmentava johtaminen
  • Vahvuutta verkostoista
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Työelämän lainsäädäntö

"Mukava ja toiminnallinen päivä joka herätti ajatuksia. Ennakkotehtävä oli hyvä!"

Koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on tärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja kokemusta johtamistehtävistä jo muutaman vuoden ajalta.

Lisätietoja

Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan yhdessä henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaamisesi ja sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä se, miten suoritat tutkinnon.

Tutkinto suoritetaan osoittamalla vaadittu ammattitaito omassa työssään, omassa johtamistehtävässään. Tutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Kaikille yhteinen tutkinnon osa on Johtajana toimiminen. Valinnaisessa tutkinnon osassa voi työtehtävästään riippuen keskittyä joko Henkilöstön-, Asiakkuuksien-, Verkoston-, tai Tuotannon johtamiseen. Tutkinnon suorittamisesta saa virallisen tutkintotodistuksen.

Katso myös Digiajan johtaja sekä Johtamisakatemia -koulutusohjelmat, joissa voit valita suoritatko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.