Asiakkuuksien johtaminen ja kehittäminen

Vahvista asiakkuusosaamistasi!

Asiakkuuksien arviointi ja kehittäminen edellyttää kykyä tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja vaatimuksia. Tärkeää on myös oppia hyödyntämään markkina-, asiakas-, tuote- ja kilpailija-analyysejä.

Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistujat saavat työkaluja asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen huomioimalla oman organisaation kilpailuedut ja menestystekijät. Koulutuspäivän aikana opitaan myös ottamaan asiakkuuksien kehittämisessä huomioon organisaation strategian asettamat vaatimukset sekä strategian mukaiset tavoitteet asiakkuuksien kehittämiselle. Lisäksi opitaan ylläpitämään ja kehittämään asiakassuhteita asiakasuskollisuuden ja sitoutumisen aikaansaamiseksi.  Tavoitteena on myös kehittää uusien asiakkaiden hankintaa nykyistä aktiivisemmaksi ja hyödyntää omia tietojärjestelmiä sekä sosiaalista mediaa.

Koulutus sopii asiakkuuksista vastaaville, asiakasrajapinnassa työskenteleville sekä kaikille esimiehille ja johtajille, jotka haluavat syventää asiakkuusosaamistaan.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.