Osaamisen kehittäminen

Tunnista tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet

Miten tunnistat tulevaisuuden työelämän muutokset? Mitä osaamista tarvitaan ja miten sitä kehitetään?

Tässä päivässä luodaan katsaus tulevaisuuden työelämään ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin henkilöstön kehittämisen näkökulmasta. Saat lisäksi työkaluja osaamiskartoituksen tekemiseen, osaamisen kehittämisen suunnitteluun ja menetelmiin sekä tukimuotoihin. Päivässä on mukana asiantuntija-alustuksia eri tukimuodoista ja se toteutetaan osittain työpajatyöskentelynä, jolloin saat sparrausta oman organisaatiosi osaamishaasteisiin.

Koulutus sopii eri organisaatioiden johto- ja HR-tehtävissä toimiville sekä yksiköiden ja tiimien vastaaville esimiehille.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.