Itsetuntemus ja ammatillinen kehittyminen

Haasta itsesi ja löydä potentiaalisi!

Koulutuspäivän keskeisenä ideana on eri persoonallisuustyyleihin tutustuminen ja niiden tunnistaminen. Päivä haastaa osallistujan arvioimaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa uudesta näkökulmasta.

Koulutuspäivän aikana tunnistetaan oma personallisuustyyli, käydään läpi siihen liittyvät asiat ja tiedostetaan kuinka muut siihen reagoivat. Samalla opitaan tunnistamaan myös muut persoonallisuustyylit ja sopeuttamaan oman käyttäytyminen niihin.
Koulutuspäivä tarjoaa ideoita siitä, kuinka voi vaikuttaa ihmisiin omassa työympäristössään ja saada aikaan toimivaa yhteistyötä. Koulutuspäivän tavoitteena on parantaa osallistujan ammatillista itsetuntemusta sekä tarjota välineitä oman kehittymispotentiaalin löytämiseen ja hyödyntämiseen.

Koulutuspäivään kuuluu ennakkotehtävänä DiSC-analyysin tekeminen. Analyysissä arvioit omaa itseäsi ja käyttäytymistäsi nopeiden sanaparien avulla. Koulutuspäivällä tutustutaan arvioinnin taustaan, opitaan tulkitsemaan omia tuloksia ja oman tyylin sopeuttamista vuorovaikutuskumppaniin sekä pohditaan ihmisten erilaisuuden tunnistamista, paremman yhteistyön aikaansaamista ja yleisesti ottaen oman ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Koulutuspäivä soveltuu kaikille työelämässä toimiville, ennakkoluulottomille ja kehittymishakuisille henkilöille.

Hinta

Koulutuspäivän hinta on 390 € + alv 24 %.

Lisätietoja

Koulutuspäivään kuuluu ennakkoon toteutettava DiSC-arviointi.