Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Uusi tutkinto työnjohtajille sekä tiimi- ja tuotantovastaaville!

Tarvitsevatko esimiestaitosi kehittämistä? Haluatko kasvattaa osaamistasi johtaa henkilöstöä, tuotantotyötä ja projekteja entistä paremmin? Osaatko toimia organisaatiosi turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti?

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, työnjohtajille, tiimivastaaville, solu- tai tuotantovastaaville, ns. nokka- tai kärkimiestehtävissä toimiville, yrittäjille ja työnjohtoharjoittelijoille, jotka haluavat kehittää itseään ja menestyä tehtävissään.

Kasvatat vuorovaikutustaitojasi, osaamistasi tavoitteiden ja laatuvaatimusten asettamisessa sekä työlainsäädännön ymmärrystäsi ja hallitsemistasi. Opit organisoimaan töitä ja projekteja entistä tehokkaammin, antamaan ja keräämään palautetta ja asettamaan strategisia tavoitteita vastuualueellasi. Hallitset organisaatiosi turvallisuusohjeet.

Koulutus koostuu pakollisesta tutkinnon osasta, tuotantoalojen esimiehenä toimiminen, ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:

  • tuotannon johtaminen,
  • henkilöstön osaamisen kehittäminen,
  • tuotannon kunnossapitotyön johtaminen,
  • projektinhallinta tuotannollisessa ympäristössä tai
  • tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen.

Tutkinnon osa tai osia voidaan valita myös muista ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista.

Opiskelu rakentuu etätehtävistä, innostavista ja käytännönläheisestä koulutuspäivistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus kestää noin 15 kk ja on laajuudeltaan yhteensä 180 osaamispistettä.

Hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on  1 500 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Laajenna opintojasi ja kouluttaudu Työteknikoksi

Voit laajentaa opintojasi matemaattista ja loogista päättelykykyä kehittävillä yleisaineopinnoilla sekä 10 eri aihealueen esimerkiksi kiinteistötekniikan, kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan tai LVI-tekniikan ammattiaineopinnoilla. Tämän kokonaisuuden suoritettuasi valmistut Työteknikoksi. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto korvaa Työteknikon koulutusohjelmaan aikaisemmin kuuluneen tekniikan erikoisammattitutkinnon.

Haluatko kuulla lisää Työteknikon koulutusohjelmasta? Ilmoittaudu maksuttomaan työteknikkoinfoon >