Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

Kokonaan uusi tutkinto Rastorin tarjonnassa!

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon suorittaneena voit toimia teollisuuden työnjohdossa ja teollisuuden asiantuntijatehtävissä. 

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto antaa valmiudet johtaa vaativia teollisuuden työprosesseja. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella prosesseja sekä ohjata ja perehdyttää henkilöitä. Tutkinnon suorittaneella on hyvä viestinnällinen osaaminen.

Koulutuksen painotus on tehokkaiden teollisten prosessien ymmärtämisessä, Lean-ajattelussa ja ongelmanratkaisutaidoissa sekä koulutettavan henkilön työnjohdollisten taitojen kehittämisessä. Koulutus tarjoaa viimeisimmän tiedon muutostilanteiden viestinnästä, projektityöskentelytavoista, työn tuottavuuden edistämisestä, laadun tuotteistamisesta sekä vastuualueen turvallisuuden johtamisesta ja riskien hallinnasta.

Koulutukseen on sisällytetty keskeisimmät asiat myös toiminnanohjauksesta. Koulutuksen avulla henkilö kykenee entistä laajemmin ymmärtämään liiketoimintakokonaisuuksia ja yritystoiminnan perusteita budjetoimalla, suunnittelemalla ja analysoimalla toimintoja organisaation kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Koulutus kestää noin 18 kk, jonka aikana koulutettavat henkilöt tulevat toteuttamaan käytännössä monia Leanin ja jatkuvan parantamisen ideoita toimiviksi ratkaisuiksi arjen tilanteisiin. 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Valtion tukemia ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti. Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja suorittamisen ohjaus sekä osaamisen arviointi.